Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов се срещна с Жерар Шалиан, геополитик, специалист в областта на военните конфликти и некласическите войни и с посланика на Франция в България Ерик Льобедел
23.04.2018
Парламентът избра заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията
25.04.2018

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР. „За“ гласуваха 90 народни представители, 7 бяха „против“ и 46 се въздържаха.

С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа. Целта е да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се посочва в мотивите. Така ще може коректно да се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд, отбелязват вносителите.

Законопроектът предвижда и допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С разпоредбите на специалния Закон за МВР се регламентират условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на държавните служители, каквито са полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. За останалите служители се прилага Кодекса на труда, който допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени хипотези.

Source: Новини на Народно събрание