Възможностите и предизвикателствата, свързани с пакет „Чиста енергия за всички европейци”, обсъдиха на среща в парламента народни представители с европейския депутат и президент на EUFORES Клод Тюрме

Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз.
17.04.2018
България подкрепя Косово за визовата либерализация, но за постигането на тази цел е необходимо да бъдат изпълнени всички условия, определени от ЕС, заяви председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова на среща с министъра на външните работи на Косово Беджет Пацоли
19.04.2018

Възможностите и предизвикателствата, свързани с пакет „Чиста енергия за всички европейци”, обсъдиха на среща в парламента народни представители с европейския депутат и президент на EUFORES Клод Тюрме

Възможностите и предизвикателствата, свързани с пакет „Чиста енергия за всички европейци”, обсъдиха на среща в парламента народни представители с европейския депутат и президент на EUFORES Клод Тюрме. В разговора участваха народни представители от Комисията по енергетика, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по околна среда и води, представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Българската независима енергийна борса, както и официална делегация от Европейската комисия.

В началото на срещата заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков отбеляза, че по време на Българското председателство на Съвета на ЕС дискусиите са съсредоточени по три от досиетата на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци”. Потенциалът на България, свързан с възобновяемата енергия, се е доказал през годините, подчерта той. Заместник-министърът на енергетиката посочи, че още 2013 г. страната ни е постигнала своите цели за ВЕИ и в момента техният дял е над 19 на сто.

По време на Българското председателство разчитаме да се изгради рамката за възобновяемите енергийни източници и за енергийната ефективност към 2030 г., посочи Клод Тюрме. Той припомни, че целта, която трябва да се постигне, е нулево замърсяване на околната среда до 2050 г., за което е нужно да се увеличи използването възобновяемите енергийни източници до 27 процента и до 25 процента да се повиши енергийната ефективност. Европейският парламент иска държавите-членки да се придържат към целта от 35 процента възобновяеми енергийни източници до 2030 г., подчерта евродепутатът.

България има голям потенциал в областта на слънчевата и вятърната енергия, които може да използва в промишлеността и за износ, заяви Клод Тюрме. Готови сте с изпълнението на целта към 2020 г. и ако можете да инвестирате в слънчевата енергия, ще бъде добре, защото в следващата многогодишна финансова рамка ще има предвидени средства за капиталови разходи, подчерта той. Със следващия бюджет на ЕС ще заделим средства не, за да насърчаваме въгледобива като индустрия, а за да насочваме пари в помощ за преход към други икономически индустрии, добави Клод Тюрме.

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев отбеляза, че от 2012-2013 г. България има излишък от зелена енергия, която чрез статистическите прехвърляния може да прехвърля на държави, които не са изпълнили целите си. Чакаме кога ще започнат да се купуват статистически прехвърляния, уточни той.

В българското законодателство все още фигурира подкрепа на най-малките производители на зелена енергия, които в Германия например съставляват около 90 процента от общо произведената зелена енергия, посочи Делян Добрев. Общото разбиране на Народното събрание е, че подкрепата по отношение на преференциални условия, свързани с цените, трябва да бъде в посока на тези най-малки производители, добави той.

Делян Добрев информира, че България все още работи в посока либерализиране на електроенергийния си пазар. В момента има законодателна инициатива да се разшири размера на либерализирания пазар и той да достигне дял от около 70 процента, посочи той.

Source: Новини на Народно събрание