Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с представители на американската еврейска общност
16.04.2018
Възможностите и предизвикателствата, свързани с пакет „Чиста енергия за всички европейци”, обсъдиха на среща в парламента народни представители с европейския депутат и президент на EUFORES Клод Тюрме
18.04.2018

Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз.

Първото заседание от новата сесия на Народното събрание започна с химните на България и на Европейския съюз. Заместник-председателят на парламента Емил Христов пожела успешна и ползотворна работа на народните представители.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, като взема предвид и предложенията на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г. Това гласува парламентът като промяна в правилника си за работа.

С предлаганата промяна се цели парламентът самостоятелно да изработи годишна работна програма и да я подаде към европейските институции. Министерският съвет няма да бъде натоварен допълнително в периода на Председателството да изработва годишна програма, отбелязват вносителите – депутати от различни парламентарни група.

Годишната работна програма съдържа списък на проектите на актове на институциите на Европейския съюз, по които Народното събрание осъществява наблюдение и контрол. Проектът на годишната работна програма се обсъжда и приема от парламента. Председателят на НС изпраща на Министерския съвет приетата годишна работна програма.

При нововъзникнали обстоятелства комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове може да предлага по своя инициатива или по предложение на други постоянни комисии допълнения в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.

Source: Новини на Народно събрание