Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова се срещна със заместник министър-председателя на Република Молдова по въпросите на Европейската интеграция Юрие Лянка

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов откри кръгла маса на тема „Комисия по досиетата – настояще и бъдеще“
02.04.2018
От началото на мандата си 44-тото Народно събрание е приело 120 закона, 206 решения и две декларации
04.04.2018

Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова се срещна със заместник министър-председателя на Република Молдова по въпросите на Европейската интеграция Юрие Лянка

Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова се срещна със заместник министър-председателя на Република Молдова по въпросите на Европейската интеграция Юрие Лянка. На срещата в Народното събрание, на която присъства и посланикът на Република Молдова Штефан Горда, бяха обсъдени възможности за подпомагането на Молдова от българска страна както за интеграцията на страната в европейските структури, така и относно българското национално малцинство, концентрирано предимно в района на Тараклия.

България подкрепя Молдова в усилията й по пътя на евроинтеграцията и нашата страна има подчертан интерес този процес да се активизира по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, подчерта Джема Грозданова. В допълнение, председателят на Комисията по външна политика посочи, че българското национално малцинство трябва да съхранява родовата си памет и се поинтересува от гледната точка на събеседниците си как най-ефективно страната ни може да допринесе за това.

Юрие Лянка наблегна на необходимостта от възможно най-широка българска подкрепа за Молдова пред европейските институции в Брюксел. Той посочи, че голяма роля в този аспект могат да играят български евродепутати, които да лобират по примера на румънските си колеги, например. Относно българското национално малцинство, Тараклийският държавен университет играе важна роля, но поддържането му е трудно и затова са необходими по-тесни връзки с български висши учебни заведения, които да командироват преподавателски състав. В тази насока има вече прогрес с постигнатите споразумения с Великотърновския и Русенския университети, но връзките трябва да се активизират. Друго, което може да бъде от голяма полза е инвестирането от български общини в селища от Тараклийския район, което би спомогнало не само за повишаването на материалното благосъстояние на местното население, но и на връзките между българската общност в Молдова и България.

Джема Грозданова изрази съгласие, че връзките между двете страни трябва да се активизират и приветства поканата да посети Молдова в началото на октомври 2018 г.

Source: Новини на Народно събрание