Парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ на първо четене

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с генералния секретар на Интерпарламентарния съюз Мартин Чунгонг
26.03.2018
Парламентът прие на първо четене отпускане на наследствена пенсия за родители на военнослужещи, загинали в мисии зад граница
28.03.2018

Парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ на първо четене

Парламентът прие промени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ на първо четене.

С промените се предвижда в ГПК да се отразят новите положения при прилагането на европейските процедури за искове с малък материален интерес и за издаване на европейска заповед за плащане. Създадат се вътрешни процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството. Измененията включват промени в приложното поле при исковете с малък материален интерес, прецизиране на разпоредбата за преразглеждане на съдебното решение и осигуряването на 30-дневен срок за подаване на молба за преразглеждане пред Върховния касационен съд /ВКС/. В процедурата за издаване на европейска заповед за плащане се създава изрична разпоредба в ГПК, която да гарантира правото на ответника да поиска от ВКС преразглеждане на европейската заповед за плащане при условията и по реда на европейски регламент.

Със законопроекта се създават и процесуални правила по прилагане на Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството, приета от Хагската конференция по международно частно право. Конвенцията е в сила по отношение на България от 1 август 2014 г. и цели да осигури ефективното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството независимо от мястото на възникване или изпълнение на задължението за издръжка. Разпоредбите на Конвенцията предвиждат създаването на условия за реално получаване на издръжка, за достъп до производствата за нейното признаване, изпълнение и оспорване.

Source: Новини на Народно събрание