Засилена роля в законодателния процес на европейско равнище поискаха националните парламенти в Брюксел

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изрази съболезнования по повод трагичния инцидент в Кемерово
25.03.2018
Красимир Велчев беше преизбран за председател на Комитета по икономически, търговски, технологични и екологични въпроси на ПАЧИС
27.03.2018

Засилена роля в законодателния процес на европейско равнище поискаха националните парламенти в Брюксел

Работната група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, учредена на заседанието на Председателите на Комисиите по европейски въпроси на Европейския съюз (КОСАК) в София през януари, проведе първото си заседание в Европейския парламент в Брюксел.
Заседанието на Работната група бе ръководено от Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). Българският парламент бе представляван и от Ивелина Василева, заместник-председател на КЕВКЕФ.
Кристиан Вигенин информира присъстващите за резултатите от изминалите три срещи на Работната група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността (т.нар. Task Force), създадена от председателя на Еврокомисията Жан Клод Юнкер и оглавявана от първия заместник-председател Франс Тимерманс.
Участниците в срещата се обединиха около редица идеи, свързани със засилване на ролята на националните парламенти в процеса на взимане на решения на европейско равнище. Сред тях се откроиха удължаване на срока за разглеждане на законодателните предложения на Европейската комисия от страна на националните парламенти; възможност за повторна оценка на предложенията в хода на законодателната процедура; отчитане на критериите за пропорционалност; подобряване на аргументацията от страна на Европейската комисия, включително и при изготвяне на оценка на въздействието. Бяха лансирани идеи за предоставяне на възможност на националните парламенти да инициират законодателни предложения към Европейската комисия.
Председателят на КЕВКЕФ увери участниците, че тези идеи ще бъдат широко застъпени в следващите срещи на Работната група под ръководството на Франс Тимерманс, както и че ще бъдат включени в проекта на Принос на LIX Пленарно заседание на КОСАК, което ще се проведе от 17 до 19 юни 2018 г. в София.

Source: Новини на Народно събрание