Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, участва в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с председателя на парламента на Република Турция Исмаил Кахраман
24.03.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с председателя на парламента на Черна гора Иван Брайови
25.03.2018

Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, участва в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз

Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, участва в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, заместник-председателят на Народното събрание д-р Нигяр Джафер и народният представител проф. Георги Михайлов участват в 138-ата асамблея на Интерпарламентарния съюз, която се провежда в Женева. Цвета Караянчева е ръководител на Делегацията на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз. Във форума участват повече от 740 парламентаристи от 137 държави.
Българските парламентаристи се включиха в дебата на тема „Засилване на глобалния режим за мигрантите и бежанците: необходимост от политически решения, основани на убедителни данни“.

В рамките на Постоянния комитет за демокрация и права на човека ще бъде обсъдена проекторезолюция на тема „Засилване на междупарламентарното сътрудничество относно миграцията и управлението на миграционните потоци в контекста на приемането на Глобалния пакт на ООН за законна, сигурна и редовна миграция“.

Source: Новини на Народно събрание