Възможностите за активизиране на парламентарния диалог и икономическите връзки между България и Виетнам обсъдиха председателите на парламентите на двете страни

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с председателя на парламента на Република Турция Исмаил Кахраман
24.03.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с председателя на парламента на Черна гора Иван Брайови
25.03.2018

Възможностите за активизиране на парламентарния диалог и икономическите връзки между България и Виетнам обсъдиха председателите на парламентите на двете страни

Възможностите за активизиране на парламентарния диалог и икономическите връзки между България и Виетнам обсъдиха на среща председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и председателят на Националното събрание на Виетнам Нгуен Тхи Ким Нган. Председателите на двете законодателни институции разговаряха по време на 138-та асамблея на Интерпарламентарния съюз, която се провежда в Женева.

Виетнам е традиционен приятел и изключително важен партньор на България в региона на Югоизточна Азия, посочи председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева подчерта, че динамичният политически диалог между двете страни е предпоставка за по-нататъшно задълбочаване на двустранните отношения в редица области. Има неизползван потенциал за развитие и активизиране на икономическите връзки, добави тя.

На разговора беше подчертано, че двете страни трябва да положат усилия и да търсят възможности за преодоляване на значителния спад на стокообмена през 2017 г. Основна роля за това могат да играят парламентите на България и Виетнам чрез активизиране на диалога между групите за приятелство в двете законодателни институции.

Виетнам проявява интерес към засилване на обмена в областта на образованието беше отбелязано на срещата. Посочено бе, че важни постове в бизнеса и държавната администрация на Виетнам се заемат от много виетнамци, завършили висше образование в България, което е голям потенциал за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между нашите две страни.

Source: Новини на Народно събрание