С приемането на правилата за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол се взе историческо решение, заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов

Цвета Караянчева: Парламентарният контрол ще повиши демократичната легитимност на Европол
18.03.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще бъде почетен патрон на 28-ия Варненски международен балетен конкурс
20.03.2018

С приемането на правилата за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол се взе историческо решение, заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов

С приемането на процедурните правила за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол се взе историческо решение, заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов на пресконференция за резултатите от Срещата на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол. Форумът е четвъртото събитие от парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС и негов домакин е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на Народното събрание.

Парламентаристите от страните-членки на ЕС, евродепутатите и представителите на Европейската комисия дискутирахме многогодишното планиране на Европол за периода 2019-2021 година, отбеляза Цветан Цветанов. Сред обсъдените теми бяха още дигиталната свързаност и превенцията срещу организираната престъпност. Основен акцент са и Западните Балкани, затова искам да благодаря на всички участници във форума, каза Цветан Цветанов. По думите му най-важното е евроатлантическата ориентация на Западните Балкани. Европол е отворен към повече потенциални партньори, заяви председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов посочи още, че макар и изправени пред Брекзит, всички европейски политици ще търсият пътища за запазването на добрата връзка с един от най-големите стратегически партньори и доставчици на информация – Великобритания.

Председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Клод Мораес отбеляза, че решението на парламентаристите е важно и ще даде възможност на Европол да продължи своята успешна работа в борбата с престъпността в Западните Балкани и в цяла Европа. Тази сутрин постигнахме голям успех и искаме да продължим да надграждаме над него, подчерта той.

Изпълнителният директор на Европол Роб Уейнрайт отбеляза, че е нужен контрол и отчетност и за Европол. Именно това постигнахме днес – установихме механизма, който ще сближи националните парламенти, ЕП, за да упражняват те ефективен надзор и контрол, подчерта изпълнителният директор на Европол.

За първи път миналата година Европол надмина един милион съобщения с данни, които бяха обменени през нашите платформи, съобщи Роб Уейнрайт. По думите му организацията работи за модернизиране на информационните си и аналитични системи, разработва специализирани центрове за киберпрестъпност, за сигнализиране на незаконно съдържание и в други специализирани области, включително финансови престъпления. Работата ни е невъзможна без подкрепата на нашите колеги от правоприлагащите органи в цяла Европа и без политическа подкрепа, без предоставяне на нужните ресурси и правилните насоки за стратегическите приоритети, отбеляза изпълнителният директор на Европол.

Целта е да се увеличи обменът на информация, за да разберем по-добре как еволюират заплахите и престъпността през границите, как съответните групи използват технологията по все по-предприемчив начин, посочи той.

Еврокомисарят за Съюз на сигурност Джулиан Кинг коментира, че на днешната среща представителите на националните парламенти и на ЕП още веднъж са подчертали своята подкрепа за Европол и са определили начина, по който ще се наблюдава дейността на агенцията и ще се осигурява неговата отчетност. Европол е в центъра на нашите усилия в борбата с тероризма, киберпрестъпността и тежката организирана престъпност, заяви еврокомисарят и посочи, че през миналата година Европол е направила 400 разследвания най-вече в сферата на тероризма. Те бяха свързани с работата на платформите в борбата със съдържанието на терористична информация в мрежата, уточни той.

Еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел подчерта, че с приемането на правилник на съвместния орган за парламентарен контрол участниците във форума ясно показват, че националните парламенти, Европейският парламент и Европейската комисия искат да укрепят капацитета на Европол. В ЕК намерението ни е гражданите на ЕС да се чувстват също толкова сигурни офлайн, колкото и онлайн, заяви Мария Габриел.

Source: Новини на Народно събрание