Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов и председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Клод Мораес откриха Срещата на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол

Цвета Караянчева: Парламентарният контрол ще повиши демократичната легитимност на Европол
18.03.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще бъде почетен патрон на 28-ия Варненски международен балетен конкурс
20.03.2018

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов и председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП Клод Мораес откриха Срещата на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов отбеляза, че днешната среща е събрала повече от 130 парламентаристи от 27 национални законодателни институции. Той припомни, че чл. 88 от Договора за функциониране на ЕС от Лисабон предоставя безпрецедентна по рода си форма за надзор на дейността на Европол, като регламентира този политически надзор като споделена отговорност между ЕП и националните парламенти. По време на Естонското председателство се проведе учредителната среща на групата по парламентарен контрол, но за съжаление тогава не съумяхме да постигнем съгласие по процедурните правила и оставихме това решение за днешната среща поради резерви на девет национални парламента, допълни Цветан Цветанов. Той им благодари, че към днешна дата, след проведените двустранни консултации, принципно подкрепят постигнатия компромисен текст.

 
Останалите тематични акценти в днешния дневен ред засягат сътрудничеството със Западните Балкани, защото трябва да положим всички заедно усилия тези страни да имат едно сигурно бъдеще и да запазят своята евроантлантическа ориентация, отбеляза председателят на вътрешната комисия. Сред предизвикателствата, които ще бъдат обсъдени на форума, той посочи киберсигурността, както и борбата с тероризма и организираната престъпност, които са свързани с гарантиране на сигурността онлайн и неутрализирането и ограничаването на незаконното съдържание в интернет.

Днешната ни среща цели да приемем правилника за работата на Европол, трябва да положим всички усилия, за да успеем да постигнем тази своя цел и Европол да бъде онази могъща институция, която ние всички искаме да бъде, заяви председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент Клод Мораес. Той благодари на представителите на националните парламенти и на евродепутатите за тясното сътрудничество за провеждането на Срещата на СГПК на Европол. Във форума участват представители на законодателните институции на 27-те страни-членки на ЕС, както и девет евродепутати, подчерта Клод Мораес.

Source: Новини на Народно събрание