За да осигурим успеха на работата си в бъдеще, Европол трябва да продължи да инвестира в технологии и иновации, заяви изпълнителният директор на Европол Роб Уейнрайт пред участниците в Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията

Цвета Караянчева: Парламентарният контрол ще повиши демократичната легитимност на Европол
18.03.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще бъде почетен патрон на 28-ия Варненски международен балетен конкурс
20.03.2018

За да осигурим успеха на работата си в бъдеще, Европол трябва да продължи да инвестира в технологии и иновации, заяви изпълнителният директор на Европол Роб Уейнрайт пред участниците в Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията

За да осигурим успеха на работата си в бъдеще, Европол трябва да продължи да инвестира в технологии и иновации, заяви изпълнителният директор на агенцията Роб Уейнрайт пред участниците в Срещата на Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) на Европол. Той представи многогодишната програма за работата на Европол за периода 2019 – 2021 г.
Днес обменът на информация е с 9 пъти повече, отколкото преди 9 години, посочи Роб Уейнрайт. Той подчерта, че в същото време увеличението на ресурсите на Европол е два пъти. Има нужда от увеличение на бюджета, не очакваме това да става автоматично, но то ще ни даде възможност да отговорим на предизвикателствата, пред които сме изправени, подчерта изпълнителният директор на Европол.
Европол проявява гъвкавост по изпълнението на стратегическата рамка в основните сфери на своята работа – борба с организираната престъпност, киберпрестъпността и тероризма, подчерта Роб Уейнрайт. Опитваме се да окажем подкрепа на страните-членки за справяне с незаконната миграция и трафика на хора, отбеляза той.
Изпълнителният директор на Европол изрази благодарност към съпредседателите на Съвместната група за парламентарен контрол на Европол Цветан Цветанов и Клод Мораес за приемането на правилата за работа на групата.
Председателят на Управителния съвет на Европол Прит Паркна отбеляза, че съветът гледа с надежда за осъществяване на добро сътрудничество със Съвместната група за парламентарен контрол. Това ще помогне на работата за повишаване на сигурността, като например оперативна съвместимост, защита на данните, интегрирано управление на данните и много други, допълни той. УС продължава да поставя фокус върху борбата с незаконната миграция, отбеляза Прит Паркна.
В отговор на въпрос какви ще са последващите действия от Брекзит, Роб Уейнрайт каза, че Европол има интерес да създаде необходимия инструментариум съществуващите връзки с Великобритания да се запазят и след Бракзит.

Source: Новини на Народно събрание