Парламентарните комисии по енергетика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз, Марош Шефчович

Миграционният натиск, корупцията, кибер сигурността са сред основните акценти в актуализараната стратегия за национална сигурност, одобрена от парламента
14.03.2018
Цвета Караянчева: Парламентарният контрол ще повиши демократичната легитимност на Европол
18.03.2018

Парламентарните комисии по енергетика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз, Марош Шефчович

Парламентарните комисии по енергетика и  по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха със  заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на Енергийния съюз, Марош Шефчович.

Еврокомисарят благодари на България за извършеното от нея до момента като страна – председател на Съвета на Европейския съюз. Той отбеляза важността на Западните Балкани за постигането на по-добра свързаност и диверсификация на енергийните доставки. По думите му България ще гарантира енергийната си сигурност и тази на региона, ако от транзитираща страна се превърне в търгуваща. Той благодари и за това, което е направено по отношение на интерконекторните връзки България-Гърция и България – Румъния. Марош Шефчович посочи, че България се справя много добре в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. По отношение на енергията от възобновяеми източници страната е надхвърлила своите цели и може да споделя опит, отбеляза той.

Председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев съобщи, че се подготвят законодателни промени, с които да се направи още една решителна крачка в посока либерализация на пазара на електроенергията. Предвижда се въвеждане на договор за разлики, като ВЕИ производителите и производителите на високоефективно комбинирано производство на електроенергия ще продават електрическа енергия на свободния пазар и ще получават разликата до преференциалните условия от фонд за енергийна ефективност. След приемането на измененията регулираният пазар ще спадне до 35 на сто, посочи Делян Добрев. По темата за Западните Балкани той подчерта, че те са приоритет за нас и за нашето председателство и усилията ни са насочени към подобряване на транспортната и енергийната свързаност.

Сред темите на разговора бяха изграждането на газовия хъб „Балкан“, сондажите в Черно море, атомната енергетика, въглищните централи. Като проект от общ интерес, който може да се превърне във важна част от цялостната система, беше посочено Чиренското газово хранилище.

Source: Новини на Народно събрание