Приоритетите на Българското председателство, бъдещата Многогодишна финансова рамка, кохезионната политика и перспективата пред Западните Балкани обсъдиха комисиите по европейските въпроси на българския парламент и на германския Бундестаг

Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари
07.03.2018
Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов се срещна с председателя на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене
09.03.2018

Приоритетите на Българското председателство, бъдещата Многогодишна финансова рамка, кохезионната политика и перспективата пред Западните Балкани обсъдиха комисиите по европейските въпроси на българския парламент и на германския Бундестаг

Приоритетите на Българското председателство, бъдещата Многогодишна финансова рамка, кохезионната политика и перспективата пред страните от Западните Балкани обсъдиха на среща ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и депутати от Комисията по европейските въпроси на германския Бундестаг, водена от нейния председател Гунтер Крихбаум.

Председателят на Комисията по европейските въпроси Кристиан Вигенин отбеляза, че Народното събрание изцяло подкрепя приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Той подчерта, че за страната ни особено значение имат дискусиите за бъдещата Многогодишна финансова рамка, за кохезионната, селскостопанската и регионалната политики.

Кристиан Вигенин информира германските гости, че комисията активно работи по въпросите, свързани със Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. Той подчерта също, че за България е важно Европейският съюз да насочи внимание и към Черноморския регион.

Председателят на Комисията по европейските въпроси постави въпроса за присъединяването на България към Шенгенското споразумение, като отбеляза, че страната ни е изпълнила критериите и е важно за общата сигурност България и Румъния да бъдат приети възможно най-скоро.

Кристиан Вигенин призова да отпадне по-бързо Механизмът за сътрудничество и проверка и информира германските си колеги, че днес Народното събрание избра председател на новия орган за противодействие на корупцията.

Председателят на Комисията по европейските въпроси на германския Бундестаг Гунтер Крихбаум запозна българските си колеги с актуалните теми от дневния ред на ръководената от него комисия. Като най-важни той посочи въпросите, свързани с Брекзит, междуинституционалните въпроси, въпросите, свързани със субсидиарността, Многогодишната финансова рамка, кохезионната политика, инфраструктурните проекти.

Ние подкрепяме усилията и желанието на страните от Западните Балкани за присъединяване към ЕС, но е важно също така преди това те да изпълнят всички условия за членство, отбеляза Гунтер Крихбаум.

Source: Новини на Народно събрание