Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

Двустранното парламентарно сътрудничество, партньорството в НАТО и българската подкрепа за европейската перспектива на Черна гора обсъдиха народни представители от Комисията по външна политика на Народното събрание с колегите си от Скупщината на Черна гора
06.03.2018
Възможностите за сътрудничество в различни области, сред които земеделие, отбрана и околна среда обсъдиха председателят на Групата за приятелство Израел-България на Кнесета Ейтан Броши и заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов
08.03.2018

Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене текстове от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари. Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива, свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Според текстовете от закона част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, обмен на информация и взаимодействие между дирекцията „Финансово разузнаване“ на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

Част от мерките са задължителни за БНБ, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи, министри и кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др.

Source: Новини на Народно събрание