Европейският съюз ще спечели от присъединяването на максимален брой държави-членки към еврото, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева в Брюксел

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с премиера на Кабо Верде Жозе Юлисиш де Пина Корея и Силва
19.02.2018
Валери Жаблянов беше освободен от поста заместник-председател на Народното събрание.
21.02.2018

Европейският съюз ще спечели от присъединяването на максимален брой държави-членки към еврото, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева в Брюксел

Европейският съюз ще спечели от присъединяването на максимален брой държави-членки към еврото, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в Брюксел на Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС. Цвета Караянчева и председателят на Европейския парламент Антонио Таяни откриха и бяха съпредседатели на пленарната сесия  на тема „Укрепване на устойчивостта и стабилизация на Икономическия и паричен съюз“. Форумът е третото събитие от Календара на Парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на ЕС и първо в Европейския парламент.

Това, което ни обединява днес, са съвместните усилия на парламентите на ЕС да допринесат към финансовата стабилност и устойчивия растеж на икономиката на Съюза, отбеляза председателят на Народното събрание.   Уверена съм, че пред никой от нас не стои въпросът за Европа на множество скорости, нито за затварянето на едни държави-членки във формати, които са силно ограничаващи за останалите, допълни Цвета Караянчева.

Председателят на парламента призова към единство и сплотеност и отбеляза, че неслучайно страната ни е избрала за свой девиз на Председателството думите, изписани на сградата на българския парламент: „Съединението прави силата“!

Един от приоритетите на Европейския съюз като цяло, а също така и основен за Българското председателство, е намаляването на икономическите и социални различия между и в рамките на държавите членки, заяви председателят на Народното събрание и апелира Кохезионната политика да запази своето място в общия бюджет на ЕС и след 2020 г.

Дебатът за бъдещето на ЕС е изведен на преден план от Българското председателство, важна част от този дебат заемат въпросите за Многогодишната финансова рамка 2021-2027 г.; задълбочаването на интеграцията в еврозоната и стратегическата визия за икономическото управление на ЕС, посочи Цвета Караянчева.

По време на ротационното си председателство на Съвета на ЕС, България работи и ще работи за по-нататъшната интеграция на Икономическия и паричен съюз, подчерта председателят на Народното събрание. Този процес върви ръка за ръка с осъществяването на една демократична отчетност на институциите на Еврозоната пред легитимно избраните народни представители от парламентите на Съюза, допълни Цвета Караянчева. Тя заяви, че сред ключовите въпроси, както за институциите, така и за гражданите, е бъдещето на финансите на ЕС след излизането на Обединеното кралство от него през 2019.Цвета Караянчева приветства усилията както на Българското председателство и държавите членки, така и на европейските институции, за постигането на напредък по намаляване на рисковете в банковия сектор.

При откриването на форума председателят на Европейския парламент Антонио Таяни подчерта, че националните парламенти играят ключова роля за доближаването на политиката на ЕС до гражданите. Ние трябва да намерим начин да укрепим доверието в ЕС и неговите институции, трябва да представим визия за бъдещето на Европа и да предприемем съответните действия в името на благоденствието на всички европейски граждани, заяви той.

Антонио Таяни подчерта, че ЕП ще продължи твърдо да отстоява своята роля и съвестно да изпълнява своята работа на пълноправен съзаконодател. Ние сме отговорни пред европейските граждани да следим работата на Европейската комисия, допълни той и отбеляза, че парламентите са свързващо звено между гражданите и изпълнителната власт. През тази година се провежда седмото издание на Европейската парламентарна седмица, която е най-голямото интерпарламентарно събитие, отбеляза председателят на ЕП. Нейната цел е по-съпричастно националните парламенти да се включват в определянето на политиките.

Source: Новини на Народно събрание