Обща задача на националните парламенти и на ЕП е да работят за увеличаване на икономическия растеж, намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт в ЕС, е мнението на участниците в Интерпарламентарна конференция в Брюксел

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на тържествена заря-проверка в град Ловеч по повод 145-годишнината от гибелта на Васил Левски
18.02.2018
Европейският съюз ще спечели от присъединяването на максимален брой държави-членки към еврото, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева в Брюксел
20.02.2018

Обща задача на националните парламенти и на ЕП е да работят за увеличаване на икономическия растеж, намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт в ЕС, е мнението на участниците в Интерпарламентарна конференция в Брюксел

Обща задача на националните парламенти и на Европейския парламент е да работят за увеличаване на икономическия растеж, намаляване на безработицата и повишаване на жизнения стандарт в ЕС. Това е мнението на  участниците в Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС. Двудневният форум, организиран от Европейския парламент и Народното събрание, е третото събитие в рамките на парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

При откриването на пленарната сесия заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова подчерта, че се подобрява състоянието на финансите в страните-членки на ЕС, равнищата на безработица падат под нивата, характерни за годините преди кризата. Облекчаването на инвестициите и създаването на работни места са все положителни тенденции, но има и предизвикателства, на които ние, парламентаристите от държавите-членки, трябва да отговорим, заяви тя.

Европейският комисар по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариане Тисен заяви, че растежът е факт във всички държави-членки на ЕС, инвестициите се възстановяват, стига се до рекордни равнища на заетостта. В същото време ние не сме преодолели изцяло последиците от кризата – държавният дълг, корпоративният дълг, дългът на домакинствата все още не са елиминирани, 18 милиона души търсят работа, подчерта тя. Целта на Европейската комисия е да се погрижи възобновеният растеж да е приобщаващ и устойчив в дългосрочна перспектива, да постигнем сближаване в ЕС и нашите икономики и общества да бъдат готови да посрещнат новите предизвикателства, добави еврокомисарят.

Още в началото на Европейския семестър през 2011 г. държавите-членки показаха напредък поне по две трети от препоръките, посочи Мариане Тисен. Тя подчерта, че основните послания за ЕС като цяло са: „Необходимо е време, за да се реализират реформите, но вървим по верен път.“ Според еврокомисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност сближаването се възстановява като възходяща тенденция, но се запазват различията между държавите-членки. Неравенството расте и ако положението остане непроменено, това ще е голямо предизвикателство за нашата кохезия, отбеляза Мариане Тисен.

Може би най-важното послание на Европейския семестър е, че икономическият растеж и социалният напредък вървят ръка за ръка, инвестициите в хората са истинският двигател на икономическия напредък, заяви Мариане Тисен. По думите й това е причината през мандата на Европейската комисия Европейският семестър да придобива все по-ясна социална ориентираност.

Трябва да продължим да работим за това социалната политика да е ясна, финансовата политика да е насочена към намаляване на държавния дълг, за инвестиции и за растеж на работната заплата, което ще намали неравенството и ще гарантира високо жизнено равнище на нашите граждани, подчерта европейският комисар по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност. ЕП и националните парламенти на държавите-членки са партньори със жизненоважно значение за диалога през втората фаза на Европейския семестър 2018 г.

Радвам се да чуя, че европейските икономики се възстановяват, брутният национален доход се увеличава, но смятам, че парламентаристите имаме още много работа, отбеляза докладчикът по Европейския семестър 2018 от Комисията за заетост и социални въпроси на ЕП Крищоф Хетман. Той подчерта, че трябва да се обърне внимание на младежката безработица, която е повече от 13 процента.

За 2016 г. едва 2 процента от препоръките на Европейския семестър са били изпълнени изцяло от страните-членки, 3 на сто не напълно и над 55 процента са били или неизпълнени, или изпълнени слабо, посочи Крищоф Хетман. Понякога се казва, че част от реформите са твърде амбициозни за част от държавите-членки, затова смятам, че трябва да си поставяме амбициозни цели, които обаче са изпълними, добави той. Безспорно е, че кохезионната политика е чудесен инструмент за предотвратяване на тези явления и тя трябва да се поддържа на същите нива като в предходната и настоящата многогодишни финансова рамки, заяви Крищоф Хетман.

Докладчикът по Европейския семестър 2018 от Комисията икономически и парични въпроси на ЕП Хюс Байет подчерта, че има постепенно възстановяване на икономическия растеж в Еврозоната. Важно е да има стабилен икономически климат, да има предлагане на работни места, както и да засилим конкурентноспособните си отрасли, заяви той.

„Политически приоритети на цикъла на Европейския семестър 2018“ е темата на дискусията в първия ден на конференцията. Дискусията беше ръководена от председателя на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент Роберто Гуалтиери и заместник-председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание Евгения Ангелова.

Source: Новини на Народно събрание