Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев
15.02.2018
Без подкрепата на националните парламенти и на ЕП европейският път на страните от Западните Балкани не е възможен, заяви министър Екатерина Захариева пред парламентаристи от страните-членки на ЕС
17.02.2018

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана

Ролята на националните парламенти и Европейския парламент е особено важна в актуалната дискусия за бъдещето на европейския проект и в частност при прилагане на приоритетите на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на официалното откриване на Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана.
„Надяваме се, че идеята за европейското единство е приета от всички европейци. Вярно е, че има различни гледни точки по това как, а не дали да се осъществява по-ефективно европейското сътрудничество. Ние сме убедени, че диалогът е този, който формира общността“, отбеляза председателят на парламента. 
Цвета Караянчева посочи, че имаме нужда от по-гъвкав и интегриран подход със засилване на връзките между държавите-членки на ЕС за ефективна борба с тероризма, мигрантската вълна, както и още по-активно сътрудничество в областта на отбраната. В контекста на приоритета на Българското председателство по провеждане на активна политика към страните от Западните Балкани, председателят на Народното събрание изтъкна, че те принадлежат към ЕС и само от прогреса им в покриването на критериите за членство зависи кога ще станат част от Съюза. Нямаме нужда от нови разделителни линии в Европа, а от изграждане на мостове – в прекия и в преносния смисъл, добави председателят на Народното събрание.
Председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова отбеляза в приветственото си слово към участниците в интерпарламентарната конференция, че дебатът за бъдещето на Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана е белязан от променящата се среда в Европа. „Една от най-важните ни задачи като парламентаристи е да вземем под внимание променените обществени нагласи. Европейците искат повече сигурност и осъзнават, че новите заплахи за сигурността, пред които сме изправени, могат да разрушат постигнатото от ЕС. Нужно е засилено сътрудничество в областта на сигурността и отбраната за защита на външните граници на Съюза, за укрепване на мира в съседните страни и намиране на решения на международни конфликти в интерес на ЕС“, заяви Джема Грозданова. 
Според председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание с приемането на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на сигурността и отбраната (PESCO) е направена първа крачка в тази посока. В допълнение Джема Грозданова посочи, че следва да се работи за по-бърз обмен на информация между службите за сигурност, установяване на конструктивни отношения в областта на сигурността с трети страни и Великобритания след Брекзит. 
„За силна външна политика на ЕС акцент следва да бъде поставен на Балканите. Трябва да използваме в максимална степен политическия импулс, даден в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, за превръщане на региона от източник на несигурност в част от решенията за гарантиране сигурността в Европа“, изтъкна Джема Грозданова.
Председателят на Комисията по външни работи на Европейския парламент Дейвид Макалистър поздрави домакините на събитието в лицето на председателя на Комисията по външна политика Джема Грозданова и на Комисията по отбрана ген. Константин Попов и благодари за отличната организация. Дейвид Макалистър изведе на преден план необходимостта от съгласуван и всеобхватен подход при прилагането на общата външна политика на Съюза. Председателят на Комисията по външна политика на Европейския парламент приветства приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС за подкрепа на европейската интеграция на Западните Балкани и  подчерта ключовата роля на националните парламенти в този процес. „От нас зависи да създадем предпоставки за изграждане на ефективни демокрации в региона на Западните Балкани, а не да бъдем безучастни свидетели“, заключи Дейвид Макалистър.
Конференцията се организира два пъти годишно от парламентарните комисии по външна политика и по отбрана на държавата-членка на ЕС, изпълняваща ротационното председателство на Съвета на ЕС в тясно сътрудничество с Европейски парламент.

Source: Новини на Народно събрание