Присъединяването на България към Еврозоната и Европейския валутен механизъм ІІ обсъдиха парламентарните комисии по бюджет и финанси, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по икономическа политика и туризъм с представители на Европейската комисия

България играе важна роля за развитието на партньорството в областта на туризма между страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
12.02.2018
Седемте оригинални портрета на Васил Левски и снимки на негови съратници и сподвижници са представени в изложба за Апостола в Народното събрание
15.02.2018

Присъединяването на България към Еврозоната и Европейския валутен механизъм ІІ обсъдиха парламентарните комисии по бюджет и финанси, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по икономическа политика и туризъм с представители на Европейската комисия

Присъединяването на България към Еврозоната и Европейския валутен механизъм ІІ обсъдиха парламентарните комисии по бюджет и финанси, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по икономическа политика и туризъм с представители на Европейската комисия.
Срещата бе посветена на три важни теми – пътната карта за задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз, механизмът и инструментите за конвергенция за държави, които не са приели еврото като валута, но искат да влязат в Еврозоната, и предложенията за следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.
По думите на председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова България е една от страните, която държи на това да се развива европейският Икономически и паричен съюз и да има ясна пътна карта за това как това ще се случи. Менда Стоянова заяви, че страната ни приветства новите инструменти, които предлага Европейската комисия, защото те ще задълбочат сближаването на различните европейски държави, но е добре да сме наясно с подробности по какъв начин ще действат тези механизми в бъдеще.
Приветствам факта, че има активен обмен между Европейската комисия и националните парламенти и една от причините за това е Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин. Надявам се тази политика да продължи и занапред, допълни той. По думите на Кристиан Вигенин, въпреки че България не е в Еврозоната, сме свързани с еврото и каквото и да се случи с него, то ни засяга пряко.
Председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев постави актуални за страната въпроси като това каква ще бъде ролята на европейския министър на финансите. По думите на Петър Кънев Европа не е в добро състояние, като една от причините той посочи Брекзит.
Представителите на Европейската комисия и Народното събрание обсъдиха сроковете и възможностите за присъединяване на страната в Европейския валутен механизъм ІІ. Според представителите на Европейската комисия все още има области, в които реформите трябва да продължат – като образование и банков сектор, но институцията нееднократно е заявявала подкрепата си за членството на България в Еврозоната.

Source: Новини на Народно събрание