Парламентът прие на второ четене законопроект за Европейската заповед за разследване

Днешните млади хора са европейското поколение на България, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на дискусия, посветена на младежката визия за развитието на Европа
06.02.2018
Народното събрание ще отвори врати за посетители по повод 139-ата годишнина от Учредителното събрание
09.02.2018

Парламентът прие на второ четене законопроект за Европейската заповед за разследване

Парламентът прие на второ четене законопроект за Европейската заповед за разследване.

С него се урежда изпълнението на Европейската заповед за разследване между страните-членки на ЕС и се цели да се обезпечи ефективното разследване на престъпления с трансграничен елемент. Въвежда се единен стандартен формуляр на заповедта и се уреждат правила за предаване на събраните доказателства на изискващите компетентни органи на издаващата държава.

Европейска заповед за разследване се признава на територията на Република България, ако се отнася за деяния, които съставляват престъпление и по българското законодателство, когато независимо от разликите между съставите им техните основни признаци съвпадат.

В срок не по-късно от 30 дни от получаването на Европейската заповед за разследване компетентният орган се произнася със съответния акт за нейното признаване и изпълнение. Този срок може да бъде удължен с не повече от 30 дни след посочване на причините за забавянето и след проведени консултации между компетентния и издаващия орган. В срок не по-късно от 90 дни от датата на произнасянето по Европейската заповед за разследване компетентният орган извършва действия по разследването и други процесуални действия.

Законопроектът съдържа подробни правила за извършване на процесуални действия по разследването, като временно предаване на задържано лице, разпит чрез видеоконференция, събирането на банкова и финансова информация, провеждането на разследване от служители под прикритие и прихващане на електронни съобщения.
Разписва се и процедурата за разрешаване на транзит през територията на Република България на задържани лица за временно предаване с цел извършване на действие по разследването и други процесуални действия.

Европейска заповед за разследване може да се издаде и с цел да се предприеме действие по разследването и други процесуални действия с оглед на временното предотвратяване на унищожаването, промяната, преместването, предаването на вещ, която може да се използва като доказателство, или разпореждането с такава вещ.

Source: Новини на Народно събрание