Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от Европейския съюз

Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна със среща на Председателката Тройка на комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС
21.01.2018
Над 140 обществени организации, институции и граждани участваха в обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, организирана от председателя на парламента Цвета Караянчева
23.01.2018

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от Европейския съюз

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от Европейския съюз (КОСАК). Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин приветства участниците във форума, с който започва и Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Вече близо 30 години КОСАК се утвърждава като успешен формат за участие на парламентите в процеса на вземане на решения по актуалните въпроси от европейския дневен ред, отбеляза председателят на парламента.

Цвета Караянчева допълни, че форматът е изразител на фундаменталните ценности на Европейския съюз – равенството и свободата. Той е и своеобразен гарант за участието на гражданите на Съюза в демократичния контрол върху Европейските институции по отношение на спазването на принципите за субсидиарност и пропорционалност, добави още тя.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че участниците в срещата ще обсъдят приоритетите на Българското председателство – „Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване“, „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“, „Сигурност и стабилност в силна и единна Европа“, „Цифрова икономика и умения на бъдещето“.

Цвета Караянчева подчерта значимостта на въпросите, залегнали в дневния ред на днешното заседание на КОСАК, и пожела на гостите успех на конференцията и ползотворна работа.

Председателят на Комисията по европейските въпроси Кристиан Вигенин приветства участниците в срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от Европейския съюз.

Съзнаваме отговорността на Парламентарното измерение на Българското председателство, когато във време на застъпващи се кризи и предизвикателства, националните парламенти и техните представители като пряко избрани от европейските граждани имат ключова роля за гарантиране на повече отчетност и легитимност в действията на Съюза, отбеляза в приветствието си Кристиан Вигенин.

Той припомни българската легенда за Хан Кубрат и неговите синове, заложена и в девиза на Българското председателство „Съединението прави силата“. Тя е особено поучителна в контекста на днешния свят, когато  ЕС се нуждае от сила и решимост да запази единството и да отговори по-добре на очакванията на своите граждани в областта на сигурността, икономиката, социалното приобщаване, опазването на околната среда и промените в климата, допълни още Кристиан Вигенин.

Нашите съвместни усилия и резултати ще бъдат доказателство пред гражданите на Европейския съюз, че той е атрактивен, уверен и отговорен, заяви председателят на Комисията по европейските въпроси. По думите му въпреки множеството комплексни предизвикателства, процесът на разширяване по посока на Западните Балкани е без алтернатива. Той  гарантира стабилност, сигурност и просперитет както в региона на Югоизточна Европа, така и на европейския континент като цяло, отбеляза Кристиан Вигенин.

Като страна – ротационен председател и непосредствен съсед на Западните Балкани, се водим от разбирането за сигурност и стабилност чрез сътрудничество и интеграция, допълни той. Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове подчерта, че страната ни поставя фокус върху задълбочаване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, както и подобряване на връзките на региона с единия пазар на ЕС и реализиране на дневен ред за транспортна, енергийна, икономическа, комуникационна свързаност, улесняване на контактите между хората. 

Source: Новини на Народно събрание