България получи широка подкрепа за приоритетите на своето председателство на Съвета на ЕС, особено европейската перспектива за страните от Западните Балкани, заяви Кристиан Вигенин, който обобщи резултатите от Срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на страните от ЕС

Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна със среща на Председателката Тройка на комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС
21.01.2018
Над 140 обществени организации, институции и граждани участваха в обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, организирана от председателя на парламента Цвета Караянчева
23.01.2018

България получи широка подкрепа за приоритетите на своето председателство на Съвета на ЕС, особено европейската перспектива за страните от Западните Балкани, заяви Кристиан Вигенин, който обобщи резултатите от Срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на страните от ЕС

България получи широка подкрепа за приоритетите на своето председателство на Съвета на ЕС, особено що се отнася до даването на ясна европейска перспектива за страните от Западните Балкани. Това заяви председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин който обобщи резултатите от Срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на страните от ЕС на 22 януари 2018 г. в София.
В редица изказвания беше споменато, че сигурността в района на Западните Балкани означава и стабилност на целия ЕС, отбеляза Кристиан Вигенин. По думите му дискусията между представителите на парламентите е показала, че очакванията към Българското председателство са големи. Обединението на Европа няма да бъде завършено докато регионът на Западните Балкани не стане част от ЕС, заяви председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Неизменно свързана с бъдещето на Европа и на ЕС е темата за формирането на бюджета на Съюза за периода 2020 – 2027 г., посочи Кристиан Вигенин. Той подчерта, че множеството предизвикателства пред ЕС налагат да се намери баланс между съхраняване на традиционните политики и финансирането на нови общи политики като например сигурността, миграцията и европейската отбрана. За нас, като страна с догонващо социално-икономическо развитие, е особено важно да бъде запазен дългосрочният инвестиционен характер на кохезионната политика и това беше акцент в изказванията както на българските представители, така и на представителите от Централна и Източна Европа, уточни Кристиан Вигенин.
Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове отбеляза, че сътрудничеството между институциите е основен инструмент за отчитане на интересите на гражданите на ЕС. Кристиан Вигенин посочи, че активният обмен между Европейския парламент, националните парламенти, Европейската комисия и Комитета на регионите е платформа за обратна връзка с гражданите. Това е и идеята за създаването на работната група, която ще бъде председателствана от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Тя ще направи преглед на политиките и ще прецени кое може да бъде постигнато по-ефективно на европейско, кое на национално, кое на регионално и местно равнище, добави той.
Предвижда се в работната група да участват по трима представители на националните парламенти, на Комитета на регионите и на Европейския парламент, обясни Кристиан Вигенин. Беше уточнено да се създаде работна група в рамките на КОСАК, която ще се състои от по двама представители на всяка държава и ще обсъжда какво биха могли да направят националните парламенти на национално равнище по темите субсидиарност и пропорционалност.
Европа се нуждае от единство, за да бъде силна, за да просперира и да постигне това развитие, от което всички се нуждаем, заяви министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова пред участниците в Срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от ЕС.
Министър Павлова подчерта, че мотото на Българското председателство – „Съединението прави силата“ е посланието, което България иска да отправи към всички страни-членки на ЕС. По думите й то е припознато в Европа и в последните дни е било потвърдено от европейските лидери.
Приоритетите на Българското председателство бяха подкрепени от повече от 20 парламентаристи от страни-членки на ЕС и от страни кандидатстващи за членство в Съюза, които участваха по време на дискусията. Бяха зададени и въпроси към министър Лиляна Павлова, която подчерта, че работейки за осъществяването на приоритетите на председателството за България, ще бъде важно да бъде балансьор и да защити интереса на всички държави.
„Бъдещето на Европейския съюз – сила в единството” беше темата на втората сесия на срещата в София на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на Европейския съюз.
Вицепрезидентът на България Илиана Йотова определи дискусията като навременна и актуална. Трябва да сме наясно, че българското председателство е в края на много важен мандат на европейските институции, от успеха на Българското председателство ще зависи успехът и на всички държави-членки на Европейския съюз като цяло, заяви вицепрезидентът. Илиана Йотова посочи, че критерий са конкретните резултати във всички области като сигурност, финансиране на Европейския съюз в контекста на Брекзит, самият процес на разделяне с Великобритания, завръщане на Европа на международната сцена. По думите й Българското председателство влиза в тези месеци със своите силни и активни позиции.
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс пожела успех на Българското председателство в този по думите му изключително труден период от време. Изразявам пълното доверие и убеденост на Европейската комисия в способността на Българското председателство да бъде едно от най-успешните председателства в мандата на настоящата комисия, заяви той. Според него проблемите, които трябва да бъдат решавани от европейските институции, са свързани с предизвикателствата, пред които светът ни изправя и неизпълненото обещание за сближаване, което подкопава доверието в рамките на държавите-членки на ЕС.
Председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова представи пред участниците в срещата позициите и работата на комисията, свързана с бъдещето на Съюза. Нашата дейност е подчинена на категоричното ни убеждение, че само обединени можем да бъдем по-силни и по-успешни, подчерта Искра Михайлова. Задачата ни е да направим Европейския съюз по-близък и разбираем за неговите граждани, защото близостта на гражданите с европейските политики и институции е в основата на неговото бъдеще, добави тя.
По темата на третата сесия „Ролята на европейските макрорегионални стратегии за постигане на устойчиво развитие, сигурност и стабилност” говориха посланикът за региона на Балтийско море на Министерството на външните работи на Естония и председател на Националната координационна група на Стратегията на ЕС за региона на Балтийско море Раул Малк, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на България и Национален координатор за Стратегията на ЕС за Дунавския регион Деница Николова и Адроне Перкаускине, началник на отдел „Регионално сътрудничество и организация за сигурност в Европа в Европейската служба за външна дейност“.

Source: Новини на Народно събрание