Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна със среща на Председателката Тройка на комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС

Национален инициативен комитет за честване на 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев беше учреден в парламента
18.01.2018
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите на страните от Европейския съюз
22.01.2018

Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна със среща на Председателката Тройка на комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС

Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз започна днес със среща на Председателката Тройка на комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС. Тя се състои от председателите на комисиите по европейски въпроси на предходното, настоящото и бъдещото Председателство – съответно на Естония, България и Австрия, както и делегацията на Европейския парламент.

Срещата на Тройката има подготвителен характер, а резултатите от дискусията ще бъдат представени на останалите делегати на утрешното заседание на Председателите на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на парламентите на ЕС, която се провежда утре в зала 3 на  НДК от 8:30 часа.

По време на срещата на Тройката, Кристиан Вигенин информира европейските си колеги, че работната им програма утре е с три фокуса: приоритетите на Българското председателство и целите, които си поставя то като принос за придвижване напред на ключови европейски политики, представени от министъра за Българското председателство Лиляна Павлова; бъдещето на Европа – европейският и национален прочит с участието на вицепрезидента на България Илияна Йотова, на първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и на председателя на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова. Последната работна сесия  ще бъде посветена на политиката на ЕС по отношение на макрорегионите за подпомагане на устойчивото им развитие с преглед на постиженията и предизвикателствата пред тези европейски стратегии.

Триото на Парламентарното измерение обсъди и набеляза кои актуални въпроси от европейския дневен ред ще бъдат във фокуса на срещата на парламентаристите от ЕС през месец юни – преглед на постигнатото от България за шестте месеца на нейното председателство, европейската перспектива на страните от Западните Балкани, повече социална Европа, бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г., както и ролята на националните парламенти в дебата за приближаване на Европа по-близо до гражданите като пряко избрани техни представители. Кристиан Вигенин подчерта, че хоризонтът на следващата среща ще е края на Българското председателство, но българският парламент и парламентарното измерение вече набелязаха своите приоритети от европейска и национална значимост, които да поставят във фокуса на вниманието и на парламентарните форуми от календара на Председателството.

Един от акцентите на срещата на Тройката бе създаването на работна група на КОСАК във връзка с дейността на Работната група по субсидиарност и пропорционалност, оглавявана от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Работната група на КОСАК ще включва представители на всички национални парламенти на ЕС и ще бъде оглавявана от Вигенин. В рамките на тази работна група ще бъде обсъдена ролята на националните парламенти в определянето на процесите от европейския дневен ред, както и онези политически сфери, в които компетенциите на Съюза може да отстъпят пред тези на държавите членки.

Source: Новини на Народно събрание