Доброволчеството в България – без американци и мисионери?

БСП с „младежки чек за култура”
21.11.2017
И все пак консенсусът е възможен
20.12.2017

Доброволчеството в България – без американци и мисионери?

Дали това ще стане факт, предстои да видим, след гласуванията на Законопроекта за доброволчеството, внесен от депутати на ГЕРБ и Обединените Патриоти, начело с Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Генчев Цветанов.

Вече повече от 15 години продължава сагата със законовата регламентация на доброволчеството в страната ни – въпреки че доброволческите дейности представляват около 6 % от БВП в развитите страни и ролята им за социализацията и възпитанието особено на младите хора е безспорна.
България остава може би единствената страна от Европейския съюз без подобна регламентация.
Основната причина за липсата на такъв закон бе дългото умуване как да се решат въпросите със социалното и здравно осигуряване на доброволците. В крайна сметка, спорещите стигнаха до консенсус, че социалното и здравно осигуряване на доброволците не е задължително. Тогава се появиха другите разногласия, които ще разгледаме и в настоящата публикация.

Кой чужденец може да бъде доброволец в България и кои са лицата, които имат право да организират доброволческа дейност?

Това са въпросите, които в края на 43-то Народно събрание разделиха дупутатите. Тогава в деловодството на Народното събрание бяха внесени два законопроекта за доброволчеството – на ГЕРБ и Патриотичния фронт от една страна и на Реформаторския блок от друга, които така и не стигнаха до парламентарна зала.
Законодателното предложение на ГЕРБ и Обединените патриоти е мултиплицирано и в настоящото Народно събрание, ведно със спорните въпроси: според предложението на ГЕРБ и Патриотите „доброволец – чужд гражданин в България може да бъде лице гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или гражданин на Конфедерация Швейцария”. Тези лица могат свободно да извършват доброволчески дейности в Република България, като на тях и на членовете на техните семейства българската държава осигурява продължителното пребиваване в страната.

Очевидно е, че при подобна регламентация гражданите на САЩ не могат да осъществяват доброволческа дейност в България. По този начин страната, която осъществява традиционно най-мощното международно доброволчество занапред няма да може да оперира в България. Известно е, че Американския корпус на мира – независимата федерална агенция на САЩ, основана от президента Джон Кенеди през 1961 г., е най-големият фактор в международното доброволчество. От основаването си досега, организацията е изпратила по света повече от 200 000 доброволци, като е по-лесно да се изброят страните в света, в които не е присъствала, отколкото тези, в които е осъществявала дейност.

Сред тези страни е и България – в началото на 90-те години на 20 век, българите за пръв път видяха какво е „международен доброволец” именно в лицето на доброволците от Корпуса на мира.

Ето защо, предложението на ГЕРБ и Обединените патриоти е неприемливо – и докато антиамериканските настроения сред „патриотичната част” на управляващата коалиция са традиционни, лицемерно е поведението на ГЕРБ – Цветан Цветанов, нееднократно е приеман в САЩ на най-високо равнище на „молитвени закуски”, срещи в Държавния департамент и американските служби за сигурност. В началото на месеца бе и последното му посещение в САЩ, на което бе проведена и среща с висшия мениджмънт на фондация „Америка за България”.

Вторият спорен въпрос в законопроекта на ГЕРБ и Обединените патриоти е невъзможността религиозните субекти да осъществяват организирана доброволческа дейност.

Според законопроекта „организирана доброволческа дейност се осъществява чрез някое от следните лица: юридически лица с нестопанска цел и читалища; здравни, лечебни, социални, образователни, екологични, научни, спортни, културни заведения на бюджетна издръжка; органи на държавната власт и на местно самоуправление; международни организации.”

Религиозните организации не са част от кръга на лицата, които могат да извършват организирана доброволческа дейност и това е противоестествено.
Азбучна истина е, че в цял свят църквите, особено католическата и протестантските църкви са едни от основните организатори на доброволческата активност. Техните доброволци помагат на бедни, болни и възрастни хора.

Тяхното ограничаване в проектозакона на ГЕРБ и Обединените патриоти вероятно също произтича от „патриотичната част” на коалицията и ще се обосновава с „борба срещу сектите” – познатите на всички „чуждестранни мисионери” (представители предимно на протестантските деноминации) ще бъдат поставени „извън закона”.