Председателят на комисията по отбрана генерал Константин Попов разговаря с коменданта на Колежа по отбрана на НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткрос

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
08.12.2017
Парламентът прие нов Закон за пазарите на финансови инструменти на първо четене
13.12.2017

Председателят на комисията по отбрана генерал Константин Попов разговаря с коменданта на Колежа по отбрана на НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткрос

Председателят на комисията по отбрана генерал Константин Попов разговаря с коменданта на Колежа по отбрана на НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткрос. Той запозна коменданта с дейността и основните приоритети на Комисията по отбрана.
Основната ни задача е да участваме във формирането и да съдействаме за провеждането на българската отбранителна политика, отбеляза на срещата генерал Константин Попов. Приоритетите в работата ни са свързани със законодателната дейност, усъвършенстване на доктриналната база на Въоръжените сили и подобряване на финансовата осигуреност на отбраната. Переспективата е през 2024 г. за отбрана да бъдат отделени 2 процента от БВП.
Генерал-лейтенант Кристин Уайткрос се запозна с бюджетната рамка за 2018 г., както и с отделените от правителството 397 млн. лв. за започване на модернизационните проекти на Българската армия.
Комендантът на Колежа по отбрана на НАТО запозна председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание с дейността и  подготовката на курсистите за заемане на длъжности на стратегическо ниво в структури на НАТО и националните щабове. Комендант Уайткрос изрази надежда, че повече български офицери ще преминат обучение в Колежа. Тя сподели и своята подкрепа за дейностите, които предстоят на България за модернизация на армията и увеличаване на средствата за нея.
В Колежа по отбрана на НАТО в Рим се подготвят офицери на оперативно стратегическо ниво за ръководни длъжности в НАТО и щабовете по отбраната на страните – членки.

Source: Новини на Народно събрание