Ценообразуването и реимбурсирането на биоподобните лекарствени продукти, тяхната роля за здравната система, както и възможностите за оптимизиране на социалните ползи от прилагането им бяха обсъдени на конференция в Народното събрание

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Тбилиси: Грузия показва амбиция и резултати в сближаването с Европейския съюз
05.12.2017
Парламентът прие на първо четене промени в три закона с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса
07.12.2017

Ценообразуването и реимбурсирането на биоподобните лекарствени продукти, тяхната роля за здравната система, както и възможностите за оптимизиране на социалните ползи от прилагането им бяха обсъдени на конференция в Народното събрание

Ценообразуването и реимбурсирането на биоподобните лекарствени продукти, тяхната роля за здравната система, както и възможностите за оптимизиране на социалните ползи от прилагането им бяха обсъдени на конференция в Народното събрание. Темата на форума, който е под патронажа на парламентарната Комисия по здравеопазването, беше „Биоподобните лекарствени продукти – настояще и бъдеще за устойчиво здравеопазване”. Конференцията беше организирана от Българската генерична фармацевтина асоциация (БГФармА) и Лекарства за Европа (Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства).
Търсенето на възможности населението на България и Европа да живее по-дълго и в по-добро здраве е ангажимент на всички, правещи политика в сферата на здравеопазването, подчерта при откриването на конференцията председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела Дариткова. Тя посочи, че решенията за осъществяването на тази цел трябва бъдат постигнати с консенсус между експертите, неправителствения сектор и индустрията. Крайните решения не са от полза на устойчивия здравен модел и затова бюджетната рамка за сектора е нужно да бъде балансирана, добави д-р Даниела Дариткова. Българската здравна система трябва да има дългосрочна визия и нашата задача е да дадем на пациентите достъп до качествени, ефективни и ефикасни лекарствени продукти, отбеляза тя.
Във форума участваха заместник-председателят на парламента Нигяр Джафер, народни представители, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти проф. д-р Николай Данчев, председателят на Консорциума на Международната асоциация по фармакоикономика за Централна и Източна Европа проф. Генка Петрова и др.
Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че за да се осигури навременен достъп на повече пациенти, които имат нужда от съвременно лечение, е важно да има държавна политика, насочена към подобряване информираността на медицинските специалисти и пациентите за качеството, безопасността и ефикасността на биоподобните лекарства и към насърчаване на използването им. Биоподобните лекарства са възможно най-близки или подобни на вече съществуващи биологични лекарства (референтни лекарства), които са показали клинична еквивалентност по отношение на профила на ефикасност и безопасност. Те са нови биологични продукти, подобни и много близки по идентичност, на вече разрешени за употреба медикаменти. В Европейския съюз те влизат в употреба от 2006 г. като алтернатива на референтните лекарствени продукти.

Source: Новини на Народно събрание