Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Тбилиси: Грузия показва амбиция и резултати в сближаването с Европейския съюз

сътрудничество с неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева
01.12.2017
Председателството на Съвета на ЕС и възможностите за подобряване на транспортната свързаност на страните от Западните Балкани обсъдиха председателят на парламента Цвета Караянчева и главният изпълнителен директор на Световната банка Кристалина Георгиева
06.12.2017

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Тбилиси: Грузия показва амбиция и резултати в сближаването с Европейския съюз

Въпреки сложната среда, Грузия показва амбиция и постига резултати в стремежа си да се приближи към Европейския съюз, заяви председателят на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин по време на организираната от грузинския парламент конференция на тема „ЕС и партньори – да приемем разнообразието, за да укрепим единството“. Народният представител от БСП за България участва като говорител по темата „По-силно ангажиране с ЕС и между партньорите – реалности перспективи  и възможности“.

Кристиан Вигенин обясни, че ЕС все още не е готов да даде перспектива за членство на страните от Източното партньорство, но общата задача трябва да бъде все по-широко включване на тези страни в политиките на ЕС, така че те де факто да станат част от ЕС и самото членство да се превърне в лесно преодолима стъпка. Той даде пример със споразуменията за създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, които след тяхното пълно прилагане на практика ще направят Грузия, Молдова и Украйна част от Единния пазар на ЕС. Същото според него важи за участието на тези страни в енергийната политика на ЕС – свързването на енергийните и газопреносни системи ще направи страните енергийно по-независими и сигурни. Могат да се дадат примери и с други политики, подчерта той. „Много е важно страните да следят внимателно и да участват в дискусиите за бъдещето на Европейския съюз – от решенията, които ще се вземат в следващите месеци, включително по отношение на следващия многогодишен европейски бюджет, зависи и какви ще бъдат отношенията в бъдеще с Източните съседи.“, подчерта Вигенин и обърна внимание, че предстои да се решава какъв ще е размерът и обхватът на финансовите инструменти като тези в подкрепа на предприсъединителната подготовка и за съседите на ЕС.

Председателят на КЕВКЕФ увери участниците, че Българското председателство на Съвета на ЕС ще следи за изпълнението на решенията, взети по време на последната Среща на върха на Източното партньорство в Брюксел, така че приетите „20 послания до 2020“ да придобият конкретни измерения.

Вигенин насърчи председателите на комисии по европейски въпроси на 6-те страни от Източното партньорство да участват в заседанията на Конференцията на Комисиите по европейски въпроси на страните-членки на ЕС (КОСАК) по време на Българското председателство, като първата е срещата на председателите на 20-21 януари, а втората – 17-19 юни в пленарен състав.

Source: Новини на Народно събрание