сътрудничество с неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева

С изложба на големия художник Георги Баев и базар на книги на бургаски автори започна Културният ден на Бургас в Народното събрание
30.11.2017
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Тбилиси: Грузия показва амбиция и резултати в сближаването с Европейския съюз
05.12.2017

сътрудничество с неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева

Народното събрание винаги е работило и ще продължава да работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, социалните партньори и институциите по въпросите на интеграцията на хората с увреждания. Това заяви председателят на парламента Цвета Караянчева на кръгла маса на тема „Политики за деца и възрастни с увреждания в приложение на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”. Форумът е по инициатива на национално представителните организации на и за хора с увреждания и е под патронажа на председателя на парламента.

За нас ролята на социалния диалог е фундаментална, тъй като в България той е съществен компонент при разработването на политиките в областта на социалната сфера, подчерта Цвета Караянчева. Както досега, така и в бъдеще, национално представителните организации на и за хората с увреждания, както и цялото гражданско общество, ще имат нашата подкрепа, заедно ще работим за създаване на условия за пълноценното им участие в обществения живот, допълни тя.

Председателят на парламента отбеляза, че гарантиране правата на хората с увреждания е един от основните приоритети както в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г., така и на Българското председателство на Съвета на ЕС. По думите на Цвета Караянчева заложените дейности и мерки в Програмата на правителството показват последователна и системна политика в тази област.  Министерството на труда и социалната политика ще работи за създаването на нов закон за правата на хората с увреждания в контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания, целящ промяна на общественото отношение в тази област, посочи още председателят на Народното събрание.

Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов посочи, че всяко решение трябва да бъде приемано с максимално ниво на съгласие. Заместник-председателят на комисията Светлана Ангелова отбеляза, че са  необходими не кухи, а работещи решения.

Във форума участваха депутати, представители на държавните институции, на неправителствения сектор и експерти. Те дискутираха въпроси, свързани с трудовата заетост, квалификацията и преквалификацията на хората с увреждания, със здравеопазването, лекарствената политика, достъпа до рехабилитация и подкрепата за семейства на деца с увреждания, с осигуряването технически помощни средства, с достъпа до социални услуги, подкрепата за лица с интелектуални и ментални увреждания и т.н.

Source: Новини на Народно събрание