Парламентът прие Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз

С изложба на големия художник Георги Баев и базар на книги на бургаски автори започна Културният ден на Бургас в Народното събрание
30.11.2017
Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Тбилиси: Грузия показва амбиция и резултати в сближаването с Европейския съюз
05.12.2017

Парламентът прие Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз

Парламентът прие Позиция на Народното събрание по проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз /1 януари – 30 юни 2018 г./. Проекторешението беше предложено от народни представители от различни парламентарни групи – Кристиан Вигенин, Ивелина Василева, Джема Грозданова, Петър Петров, Иван В. Иванов, Полина Цанкова, Албена Найденова и Миглена Александрова.
С позицията парламентът изразява принципна подкрепа за обявените приоритети в проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на ЕС, като споделя основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и девиза „Съединението прави силата“.
Народното събрание предлага на правителството при приемане на окончателната програма да вземе предвид и следните теми – Европейски бюджет, Кохезионна политика, Обща селскостопанска политика, Отбрана, сигурност и миграция, Европейския социален модел, Образование и култура, Конкурентоспособна икономика, цифров пазар, Разширяване и регионално сътрудничество.
Парламентът насърчава правителството да работи за приемане на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите-членки на ЕС и изпълнение на стратегическите приоритети на ЕС, като заедно с това насочи своите усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на председателството.
Министрите да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка по реализацията на приоритетите на Българското председателство, предвижда решението на Народното събрание. Резултатите от заседанията на Европейския съвет ще бъдат представяни в Народното събрание.
Окончателният вариант на програмата за председателството трябва да бъде представен в парламента след приемането му от Министерския съвет.

Source: Новини на Народно събрание