Депутатите приеха на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители
29.11.2017
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри изложба по повод Международния ден на хората с увреждания
01.12.2017

Депутатите приеха на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.

Депутатите приеха на второ четене законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.

В него са заложени приходи, помощи и дарения за 23 515 773 100 лв. Предвижда се постъпленията от данъци да са малко над 21 млрд. лв.

Заложените разходи са за 11 923 291 500 лв., като текущите ще са за близо 9,5 млрд. лв., в т.ч – за персонал – 4 482 331 800 лв.

Общата трансферна сума от бюджета е 11 100 063 700 лв. За общините ще бъдат заделени 3 264 075 100 лв., за Държавното обществено осигуряване – 4 495 090 400 лв., за Националната здравноосигурителна каса – 1 286 186 000 лв., в т.ч. трансферът от Министерството на здравеопазването ще е 24 000 000 лв.

Вноската ни в ЕС ще е малко над 1 млрд. лв. За политика за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. са предвидени 3 300 000 лева в бюджета на ресорното министерство.

Парламентът одобри бюджетите за 2018 г. на Министерството на околната среда и водите, на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министеството на земеделието, храните и горите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на младежта и спорта.

За политика в областта на устойчивото развитие на туризма са отделени 16 707 100 лв., която ще се реализира с две програми на Министерството на туризма – „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“ и „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“.

В бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са предвидени 175 млн. лева за „БДЖ Пътнически превози“ и 17 562 000 лева субсидия за „Български пощи“ ЕАД.

В бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите са отделени 17 млн. лева за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД.

Source: Новини на Народно събрание