В Талин Естония предаде на България председателството на парламентарното измерение

Подготовката на България за предстоящото първо Българско председателство на Съвета на ЕС и Западните Балкани като ключов негов външнополитически приоритет бяха сред темите на разговорите в Народното събрание на делегация на Комисията по външни работи на парламента на Хърватия
27.11.2017
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители
29.11.2017

В Талин Естония предаде на България председателството на парламентарното измерение

По време на 58-мото пленарно заседание на КОСАК (Конференция на комисиите по европейски въпроси на ЕС) председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) Кристиан Вигенин бе поканен да сподели опит и добри практики от дейността на КЕВКЕФ във връзка с популяризирането сред гражданите на темите и въпросите от Европейския дневен ред.
По време на своята реч председателят отбеляза, че националните парламенти допринасят активно за по-доброто функциониране на Европейския съюз, като сподели своето мнение, че те имат основна роля за гарантирането на легитимност и отчетност на действията на Съюза, повече демократичност и прозрачност. От изключително значение е националните парламенти да прилагат контрол върху своите правителства относно участието им в процеса на взимане на решения на европейско ниво, заяви Кристиан Вигенин.
„В условията на външни и вътрешни предизвикателства и кризи, ЕС трябва да покаже сила и решителност за запазване на единството и да отговори на очакванията на своите граждани в области като сигурността, икономическото развитие и преодоляването на социалните неравенства“, подчерта председателят на КЕВКЕФ.
В тази връзка Кристиан Вигенин представи пред своите колеги някои добри практики на Комисията, чрез които се установява устойчив диалог и сътрудничество с гражданското общество. Той сподели, че за тази цел към КЕВКЕФ е формиран Обществен съвет, в чийто състав влизат 30 постоянни представители на академичните среди, синдикати, работодателски и студентски организации, институти и фондации, работещи по въпросите на ЕС. Добър отзвук сред гражданите среща и активността на Комисията в социалните медии: страниците на КЕВКЕФ във Фейсбук и Туитър предоставят редовна информация за нейната работа и дават възможност на гражданите да отправят своите въпроси и препоръки, както и да получат своевременно отговор.
Заместник-председателят на Комисията Ивелина Василева сподели своите виждания по темите за бъдещето на ЕС. Тя отбеляза необходимостта Съюзът да се обедини около обща визия за своето бъдеще, която да включва задълбочаване и разширяване на интеграционните процеси, като същевременно Кохезионната политика трябва да продължи да бъде един от водещите инструменти за постигане на икономическа и социална конвергенция. Ивелина Василева подчерта, че политиката за разширяване на ЕС в региона на Западните Балкани е гаранция за стабилност, икономическо и социално развитие както за Югоизточна Европа, така и за целия континент.
По темата за изграждане на  устойчив Съюз на сигурност Иван Иванов, член на КЕВКЕФ, сподели, че обменът на информация е ключов за успешното противодействие на терористичната заплаха и предизвикателствата, свързани с тежката и организирана престъпност. Иван Иванов обясни, че създаването на нова структура за обмен на информация е приоритетна тема за Българско председателство на Съвета на ЕС. Той изрази надежда, че представеният от Европейската комисия в края на 2016 г. законодателен пакет за реформа на Шенгенската информационна система ще спомогне за преодоляването на политическите бариери, поставени пред България и Румъния във връзка с тяхното присъединяване към Шенгенското пространство. „Това ще подобри сигурността на европейско ниво, както и ще създаде предпоставки за по-голямо доверие между отделните държави-членки“, заяви Иван Иванов. Той също така обясни, че приемането на България в Шенген е от ключово значение за сигурността на Съюза, тъй като България е негова външна граница.
58-мото пленарно заседание на КОСАК беше закрито със своеобразно предаване на щафетата от Естония на България, която поема председателството на Съвета на ЕС от 1 януари 2018 г. Кристиан Вигенин благодари на естонския си колега Томас Витсут за добре свършената работа и конструктивен дух на сътрудничество, като отбеляза, че се надява то да продължи и през следващите шест месеца.
Председателят на КЕВКЕФ се обърна към участниците с пожелание да се видят отново по време на планираните заседания на КОСАК в София – среща на председателите на 21-22 януари и пленарно заседание на 17-19 юни.

Source: Новини на Народно събрание