Парламентарна делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в 58-мия пленарен КОСАК в Талин

СУ „Св. Климент Охридски“ е средище на научна и образователна дейност, на прогресивни идеи, на свободомислие и достойнство, заяви председателят на парламента Цвета Караянчева на честването на патронния празник на университета
25.11.2017
В Талин Естония предаде на България председателството на парламентарното измерение
28.11.2017

Парламентарна делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове участва в 58-мия пленарен КОСАК в Талин

Парламентарна делегация на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), водена от председателя Кристиан Вигенин, участва в 58-мата пленарна конференция на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на ЕС (КОСАК). В делегацията са народните представители и заместник – председатели на Комисията Ивелина Василева и Петър Петров, както и нейните членове  Иван Иванов и Полина Цанкова-Христова.

КОСАК се провежда от 26-ти до 28-ми ноември в Талин, в рамките на парламентарното измерение на Естонското председателство на Съвета на ЕС. В първия пленарен ден се проведе среща на председателската тройка на КОСАК, с участието на председателя на КЕВКЕФ, както и председателите на комисиите по европейските въпроси на Естония и Малта, и представители на Европейския парламент, начело с Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси в ЕП. В рамките на заседанието бяха обсъдени проектите на принос и заключения на пленарния КОСАК, както и беше одобрена кандидатурата на новия постоянен член на Секретариата на КОСАК със седалище в Брюксел.

Работната програма на парламентарния форум предвижда да бъдат обсъдени ключови теми от европейския дневен ред: „Бъдещето на Европейския съюз“, „Доближаване на Европа по-близо до нейните граждани: кои са добрите практики на националните парламенти“, „Единен цифров пазар: настояща ситуация в сферата на електронните услуги“, „Настояща ситуация: изграждане на устойчив Съюз за сигурност“ и „Външно измерение на миграцията: предотвратяване и борба с незаконната миграция“.

Председателят на КЕВКЕФ е ключов говорител по втория панел посветен на предизвикателствата свързани с възвръщане на доверието и приближаване на Европа до нейните граждани, като се отчитат правомощията и активна роля на националните парламенти в този процес, след Договора от Лисабон.

КОСАК е най-големият парламентарен форум за сътрудничество и обмяна на добри практики и информация между комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите-членки на Европейския съюз.

Форумът се излъчва  на живо на: https://www.parleu2017.ee/en/events/plenary-meeting-lviii-cosac

Source: Новини на Народно събрание