Ивелина Василева: Безвъзмездното финансиране по линия на Кохезионната политика трябва да продължи и след 2020 г.

Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни призова Народното събрание да участва активно в дебата за бъдещето на Европейския съюз
21.11.2017
Емил Христов е новият заместник-председател на Народното събрание
23.11.2017

Ивелина Василева: Безвъзмездното финансиране по линия на Кохезионната политика трябва да продължи и след 2020 г.

Важно е да се запази дългосрочният инвестиционен характер на Кохезионната политика, макар и променена, тя трябва да запази приоритетното си място в общия бюджет на ЕС и след 2020 г., и да продължи за всички европейски региони. Това каза Ивелина Василева – председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по време на участието си като говорител в интерпарламентарна среща „Бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г.: възможности, предизвикателства и следващи стъпки“ в Европейския парламент.

Тя отбеляза, че съвременните предизвикателства, свързани с Брекзит, сигурността и миграцията, изменението на климата и развитието на дигиталното общество, не трябва да изместват стремежа към икономически просперитет и налагане на ЕС като ключов играч на глобалната сцена. Ключовите ни послания са: продължаващо сближаване, опростяване, гъвкавост и резултатност, каза Ивелина Василева.

„За България е съществено дебатите да се насочат към засилване на ефектите на инвестициите, което ще бъде от полза в еднаква степен за донорите и бенефициентите. От всяко инвестирано евро по линия на Кохезионната политика в по-слабо развитите райони, немалка част се връща в големите икономики на страните от Западна Европа, с което политиката по сближаване допринася за икономическото развитие и растеж на целия ЕС“, посочи тя.

„Принципът на споделено управление няма алтернатива на този етап за България. Необходимо е обаче по-ясно да бъдат разграничени отговорностите на държавите-членки и ЕК по отношение на програмирането, изпълнението и контрола на еврофондовете. Улеснение за страните-членки би имало и оптимизиране на одитния подход“, каза Ивелина Василева.

По думите й след 2020 г. могат да бъдат прилагани гъвкави комбинации между програми и инструменти като например между „Хоризонт 2020“ и Програмата за развитие на човешките ресурси  или между програмите за околна среда и Европейския фонд за стратегически инвестиции. „Колкото и да са добри финансовите инструменти обаче, те трябва да бъдат допълнение, могат да се прилагат само в сектори с икономически потенциал и установени пазарни ниши и не могат да заместят безвъзмездната финансова помощ“, отбеляза Ивелина Василева.

България ще подкрепя и в бъдеще принципа за тематична концентрация за постигането на определени стратегически цели, каза Василева и изрази очакване вече въведеният механизъм на предварителните условия да бъде обвързан след 2020 г. не само със санкции, но и със стимули.

Source: Новини на Народно събрание