Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев разговаря с председателя на Върховната сметната палата на Чешката република Милослав Кала

Комисията по отбрана на Народното събрание проведе изнесено заседание в 61-ва механизирана бригада в Карлово
17.11.2017
Цвета Караянчева: Нашата национална цел е да работим активно за стабилна и сигурна Европа
21.11.2017

Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев разговаря с председателя на Върховната сметната палата на Чешката република Милослав Кала

Заместник-председателят на Народното събрание Явор Нотев разговаря с председателя на Върховната сметната палата на Чешката република Милослав Кала. По време на срещата беше поставен акцент върху дейността и взаимодействието между институциите Сметна палата и национален парламент. Беше подчертана и много активната роля на Сметната палата на Република България в Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ).
Задачата на Сметната палата да контролира надеждността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективното и ефикасното управление на държавните финансови ресурси е изключително важна, отбеляза заместник-председателят на парламента. Явор Нотев запозна чуждестранните гости с ролята на законодателния орган в процеса по контрол на публичните финанси, като посочи, че Народното събрание може да възлага извършването на пет одита извън утвърдената програма на Сметната палата в рамките на календарната година. Ежегодните доклади със становища за изпълнението на Държавния бюджет, на бюджета на Държавното обществено осигуряване, на бюджета на НЗОК, по бюджетните разходи на Българската народна банка се внасят и стават предмет на обсъждане и приемане от народното представителство, допълни Явор Нотев.
Председателят на Върховната сметна палата на Чешката република Милослав Кала оцени високо професионализма и авторитета на българската Сметна палата, поставяйки я наравно с другите европейски върховни контролни държавни учреждения. Оценката ми се основава на нашето отлично сътрудничество и ви уверявам, че имате пълното право да се гордеете с това каква институция имате, сподели той.
В разговора участваха още народният представител Николай Александров и председателят на Сметната палата на Република България Цветан Цветков.

Source: Новини на Народно събрание