Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор, внесени от Министерския съвет

Хорът на софийските момчета и ученици от Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Раднево поздравиха народните представители и гостите на парламента по повод Деня на народните будители
01.11.2017
Председателят на Народното събрание Димитър Главчев откри благотворителната изложба-базар „Деца рисуват за деца”
03.11.2017

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор, внесени от Министерския съвет

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за Комисията за финансов надзор, внесени от Министерския съвет. В гласуването участваха 162 депутати, от които 100 бяха „за“, 22 – „против“, а 40 се въздържаха.

Част от промените са свързани с осигуряване на бюджетна обезпеченост на КФН. Предвижда се финансирането да става чрез такси, които се събират при осъществяване на правомощията на комисията.

В закона е записано, че размерът на възнагражденията на служителите на КФН не следва да е по-нисък от съответния размер на възнагражденията на служители от поднадзорните на КФН лица.

Source: Новини на Народно събрание