Трябва да подкрепяме България и останалите нови страни-членки чрез умна кохезионна политика, заяви европейският комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер

Европейският комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос изрази увереност, че Българското председателство на ЕС ще бъде успешно
25.10.2017
Чувстваме ви като част от българския народ, заяви председателят на парламента Димитър Главчев на срещата си с представители на българското национално малцинство в Сърбия
28.10.2017

Трябва да подкрепяме България и останалите нови страни-членки чрез умна кохезионна политика, заяви европейският комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер

Трябва да подкрепяме България и останалите нови страни-членки чрез умна кохезионна политика, заяви европейският комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер по време на дискусия „Бъдещето на европейския бюджет – тенденции и предизвикателства“. Форумът беше организиран в Народното събрание от парламентарните комисии по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси.
За България са решаващи две програми – за развитието на селските райони, което да гарантира силен аграрен сектор на страната, и за изграждането на инфраструктура, сградни фондове и т.н., подчерта Гюнтер Йотингер. По думите му трябва да се намери добър баланс за изразходване на средствата и да не бъдат намалени разходите за селските райони и кохезията за сметка на другите приоритетни сфери. Няма да се измъкнем от съкращения в селскостопанската политика, но няма да позволя те да бъдат огромни, защото селското стопанство се нуждае от подпомагане и не само в изостаналите райони, а навсякъде, заяви европейският комисар.
Изминалите 10 години за България бяха добри години, страната ви върви в правилната посока, но се нуждае от още време, за да може започнатото да бъде доведено до край, подчерта Гюнтер Йотингер. Той отбеляза, че многогодишната финансова рамка дава гаранции за всички страни-членки и е предпоставка за успешно планиране. Сега изготвяме финансовата рамка, която през май ще представим пред Съвета на ЕС и Европейския парламент, за да може да се съгласува, посочи еврокомисарят. Това определя голямото значение на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС и е възможност страната да лобира за своите интереси, добави той.
Председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин отбеляза, че дискусията е по теми, които са от ключово значение за ЕС и по които България трябва да има ясна позиция. По някои от тях страната ни след 1 януари 2018 г. ще има важна роля, защото поема председателството на Съвета на ЕС, подчерта той. Въпросите на многогодишната финансова рамка няма да бъдат решени в рамките на нашето председателство, но предложенията на Европейската комисия ще бъдат направени през май следващата година, уточни Кристиан Вигенин.
Важно е, че правим тази дискусия с еврокомисар Гюнтер Йотингер, защото тя ни дава възможност два месеца преди България да поеме председателството на ЕС да обсъдим изключително важната тема за българските приоритети в дебата за бъдещето на европейския бюджет, подчерта заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова.
Членът на Европейския парламент Георги Пирински отбеляза, че би следвало да се възприеме като най-важно предизвикателство различията в равнищата на доходите, в реалното състояние на икономиките и обществата. По думите му е необходимо да се прецени каква кохезионна политика е необходима, защото в момента от всяко евро, инвестирано по линия на тази политика, 60 евроцента се връщат във фирми от Западна Европа, които изпълняват проектите. Опасявам се, че ако такава политика продължи, различията между страните-членки на ЕС няма да бъдат преодолени и след 20 години, подчерта Георги Пирински.
Държави като България се нуждаят от това кохезионната политика на ЕС да продължи да съществува и след 2020 г., посочи на дискусията членът на Европейския парламент Андрей Новаков. Той подчерта, че ЕС трябва да финансира нужди, а не желания и това е разумното разходване на парите на европейския данъкоплатец. По думите му бъдещето на ЕС лесно може да бъде приравнено с бъдещето на кохезионната политика.
Искра Михайлова, член на Европейския парламент, заяви, че страната ни трябва да бъде готова за дискусия за бъдещето на Европа, на кохезионната и селскостопанската политика, както и с ясна визия за своето развитие. Ние не сме само потребители на помощ, ние участваме в общия процес на икономическо развитие на ЕС, допринасяйки за фирми от други страни-членки на Съюза, ние допринасяме за икономическия растеж на общността.
В дикусията участваха народни представители от парламентарните комисии по европейски въпроси и контрол на европейските фондове и по бюджет и финанси, членове на Европейския парламент, членове на Комитета на регионите, на Европейския икономически и социален комитет, представители на работодателски и синдикални организации, неправителствени структури.

Source: Новини на Народно събрание