Алтернативите за справяне с агресията сред децата бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание

Днес гръцко-българските отношения са движещата сила не само на балканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж Югоизточна Европа да бъде приоритет за ЕС, заяви пред Народното събрание председателят на гръцкия парламент Николаос Вуцис
19.10.2017
Парламентът прие на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен от Министерския съвет
24.10.2017

Алтернативите за справяне с агресията сред децата бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание

Алтернативите за справяне с агресията сред децата бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание. Дискусията „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата” беше организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето.
При откриването на кръглата маса председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов подчерта, че за да бъдат набелязани конкретни мерки за справяне с агресията между децата, трябва да бъде погледнато какво се случва в българското семейство – основен фактор, който определя нейното съществуване. През последните 20 години повечето деца израстват без изградена ценностна система, заяви Славчо Атанасов. Нашата задача е с къртовски труд и обединени усилия както на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето, така и на другите институции и на неправителствените организации, да набележим мерки за справяне с този наболял проблем на нашето общество.
Славчо Атанасов припомни, че това е вторият форум по тази тема и подчерта, че в първата дискусия са участвали представители на всички власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Създадена е работна група, която да направи цялостен анализ на законодателството по тази тема и да предложи законодателни и нормативни решения, добави той. По думите му за решаване на проблемите с агресията сред и срещу децата има пълен консенсус и единение на усилията на представителите на всички политически сили в Народното събрание. Целта ни е до средата на декември да направим пакет от законови промени, които да бъдат гласувани от парламента, добави председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева подчерта, че са големи очакванията към работата на участниците в кръглата маса и изрази надежда, че съвместното сътрудничество между представителите на институциите и неправителствения сектор в името на доброто на нашите деца, ще даде добър резултат. Тя се ангажира всички експерти от агенцията да участват активно при подготвянето на конкретните законодателни предложения.
В презентацията си на тема „Насилието между деца – причините и решения” психологът Иван Игов обърна специално внимание на предпоставките за агресивно поведение при децата в училищна възраст. Според него именно дискриминиращите и неактуални учебни програми и съдържание, нереформираната училищна среда и липсата на подготвени преподаватели и подпомагащи специалисти, са част от причините за увеличаване на агресията сред учениците. Психологът посочи алтернативни решения като повече социални практически умения, въвеждане на конкретни училищни политики и нов тип учители, които са по-подготвени и по-близки до учениците.
Изказване на кръглата маса направи и представителят на Съвета на децата Йоана Захариева, която призова за търсене на нови решения за преодоляване на агресивните прояви сред децата, както и за осъществяване на по-добър диалог между учители и ученици.
Преподавателят от НБУ гл. ас. д-р Методи Коларов представи наблюденията си по темата за кибертормоза над деца. Той подчерта, че има висок риск от дългосрочни негативни последици, причинени в следствие на това явление. Истински ефективното справяне трябва да включи учители, ученици, родители, широката общественост, заяви Методи Коларов.
В дискусията участваха депутати от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, представители на институции и на неправителствени организации.

Source: Новини на Народно събрание