Днес гръцко-българските отношения са движещата сила не само на балканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж Югоизточна Европа да бъде приоритет за ЕС, заяви пред Народното събрание председателят на гръцкия парламент Николаос Вуцис

Парламентарното сътрудничество, партньорството в ЕС и НАТО и приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС обсъдиха председателят на парламента Димитър Главчев и заместник-председателят на унгарския парламент Марта Матраи
18.10.2017
Алтернативите за справяне с агресията сред децата бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание
23.10.2017

Днес гръцко-българските отношения са движещата сила не само на балканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж Югоизточна Европа да бъде приоритет за ЕС, заяви пред Народното събрание председателят на гръцкия парламент Николаос Вуцис

Днес гръцко-българските отношения представляват движещата сила не само на вътрешнобалканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж да поставим Югоизточна Европа в епицентъра на приоритетите на Европейския съюз. Това заяви председателят на Камарата на депутатите на Гърция Николаос Вуцис в речта си пред Народното събрание.

Председателят на гръцкия парламент е на официално посещение в България по покана на председателя на Народното събрание Димитър Главчев. Той направи изказване в пленарната зала на българския парламент и разговаря с председателя на Народното събрание и депутати.

Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството на Съвета на ЕС и ще й предостави всяка възможна подкрепа, подчерта Николаос Вуцис. По време на планираното за края на октомври посещение на Комисията по външните работи на Народното събрание в Атина ще разменим становища по европейската политика с акцент по въпросите на общата външна политика, политиката за сигурност, както и общата политика за отбрана, които ще бъдат поставени по време на българското председателство, уточни той.

Трябва да работим да бъдат поставени на обсъждане въпросите за приемането в ЕС на страните от Западните Балкани, посочи Николаос Вуцис. Благодарение на нашия опит като държави-членки на ЕС, можем да предложим експертиза на нашите съседи и да допринесем за бързия прогрес на преговорите, смята той.

По думите на председателя на гръцкия парламент е важно България и Гърция да работят заедно, за да не се превърне ЕС в съюз на концентрични кръгове и на регионални съюзи на държави, с постоянни неравенства и социални отклонения.

Председателят на Камарата на депутатите на Гърция благодари за честта да се обърне към българските народни представители от трибуната на Народното събрание.

Слово на председателя на Камарата на депутатите на Република Гърция Николаос Вуцис пред Народното събрание на Република България
(София, 20 октомври 2017 г.)

Уважаеми господин Председател,

уважаеми госпожи и господа депутати!

Бих искал да Ви благодаря горещо за поканата, която ми отправихте да посетя Вашата красива страна и за Вашето сърдечно гостоприемство. Най-вече обаче бих искал да Ви благодаря за честта, която ми оказвате, като ми предоставяте възможността да се обърна към Вас от трибуната  на Народното събрание.

В парламента на България, както и във всяка демократична страна, пулсира сърцето на българската демокрация: тук се приемат законодателните актове, които са решаващи за прогреса и развитието на страната, тук се укрепва държавата на правото, тук се контролира и отчита изпълнителната власт.

Скъпи приятели!

Гръцко-българското приятелство доказва по най-добрия възможен начин, че дори на многострадалните Балкани преодоляването на национализма и изграждането на отношения на доверие, сътрудничество и приятелство са възможни, когато съществува необходимата политическа воля. Гърция и България – две съседни страни в Югоизточна Европа, с многовековна история и силни култури, често, дори и в не толкова далечното минало, имахме противоречиви интереси, несъвместими претенции, оказвахме се в противникови лагери и воювахме една срещу друга. Осъзнаването обаче на нуждата от прогрес в нашите отношения с главна цел запазването на стабилността в нашия регион и благоденствието на народите ни стана много бързо. Последваха много години, по време на които с последователност и упорство нашите отношения се задълбочиха.

Включването на България в Европейския съюз, за което Гърция работи упорито, маркира нова фаза в гръцко-българските отношения, които вече имат положителен отзвук в целия ни регион. По този начин вече гръцко-българските отношения представляват движещата сила не само на вътрешнобалканското сътрудничество, но и на общия ни стремеж да поставим Югоизточна Европа в епицентъра на приоритетите на Европейския съюз.

Гърция и България са създали динамични формати на регионално сътрудничество. Тези формати почитат, уважават рамката на Европейския съюз, утвърждават солидарността в Общността, преследват общото прилагане на европейските правила, противно на това, което често се случва в други групи от държави – членки на Европейския съюз. Вие разбирате за кои говоря. По този начин нашата цел е, действайки в европейската рамка, е:

– първо, да работим за утвърждаване на сигурността в региона на Югоизточна Европа чрез преодоляването на националистическия подход, който действа възпиращо за нашия прогрес и благоденствие и да активизираме намирането на решения по регионалните въпроси;

– на второ място, да работим съвместно и конструктивно по емигрантския и бежанския проблем, съгласно принципа на европейската солидарност, като уважаваме същевременно напълно правата на бежанците и емигрантите;

– трето, да си сътрудничим тясно по общи европейски проекти за развитие в стратегически сектори на икономиката, като енергетиката, по проекти, какъвто е газопроводът ТАП (Трансадриатически газопровод), като интерконектора  IGB (Междусистемна  газова връзка Гърция – България), по вертикалния коридор Гърция – България – Румъния,  и железопътните връзки, които ще бъдат взаимноизгодни за икономиките на нашите страни и ще повишат комуникацията между нашите народи;

– на четвърто място, да дадем нов тласък на солунския дневен ред и да поставим отново на масата на Европейския съюз обсъждането на процеса на приемането в Съюза на страните от Западните Балкани. Благодарение на нашия опит като държави- членки на Европейския съюз, можем да предложим експертиза на нашите съседи и да допринесем за бързия прогрес на преговорите, разбира се, като следваме принципа на  условност;

– на пето място, бих казал, особено важно е да работим съвместно, за да не се превърне Европейският съюз във формален съюз на концентрични кръгове и на регионални съюзи на държави, като специални икономически зони с постоянни неравенства и социални отклонения.

Както естествено произтича от всичко това, предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз идва в подходящия момент, така че да даде нова динамика на тези наши стремежи. Както отбеляза и Вашият премиер Бойко Борисов: българското председателство желае да действа като едно балканско председателство. Тази идея бе топло приета от ръководителите на България, Сърбия, Румъния и Гърция, които наскоро се срещнаха във Варна. В рамките на тази среща бе решено да бъде предложено организирането на среща на върха на Европейския съюз и Западните Балкани по време на българското председателство, която да бъде посветена на целите, които току-що споменах.

Скъпи колеги,

Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството и ще й предостави всяка възможна подкрепа. По време на планираното за края на октомври посещение на Комисията по външните работи на българското Народно събрание в Атина ще ни бъде дадена възможност да разменим становища по европейската политика с акцент по въпросите на общата външна политика, политиката за сигурност, както и общата политика за отбрана, които ще бъдат поставени по време на българското председателство.

Успоредно с това гръцките депутати са готови да споделят опита си, който са придобили по време на предишните гръцки председателства. В нашата делегация е председателят на групата за приятелство с България от гръцкия парламент госпожа Панагиота Дрицели.

Същевременно, с общото разискване за бъдещето и архитектурата на Европейския съюз, Европейският съюз трябва да засили своя социален характер, да ограничи социалните неравенства, да повиши демократичната си легитимност и да предложи начини за засилване на сближаването и кохезията. Само с ефективни и надеждни решения по тези въпроси ще се запази обединена Европа и ще бъдат победени силите на популизма, на крайната десница и на евроскептицизма. В това начинание определяща е ролята на националните парламенти, които трябва да участват активно в диалога за бъдещето на Европа.

Скъпи колеги, сериозността и значението на тези теми предвещават трудна роля на българското председателство. Сигурен съм обаче, че България ще работи с необходимата отдаденост и усърдие за тяхното разрешаване, като отхвърля регионалните и социалните неравенства вътре в Европейския съюз и ще положи усилия за една Европа, в която държавите членки ще бъдат наистина не формално равноправни и ще решават въпросите за политиките, които са призвани да прилагат, с пълно зачитане на правата на гражданите. В тези усилия Гърция ще бъде Ваш приятел и поддръжник. Заедно ще вървим по този път.

Много Ви благодаря!

Source: Новини на Народно събрание