Целта на България е до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, заяви Петър Кънев на заседанието на Икономическия комитет на ПАЧИС

България ще изведе евроинтеграцията на страните от Западните Балкани като приоритет за ЕС
17.10.2017
По време на Българското председателство на ЕС балканските въпроси ще получат добра проекция, която ще бъде видна и за Европа, е мнението на председателите на парламентите на България и Гърция
19.10.2017

Целта на България е до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС, заяви Петър Кънев на заседанието на Икономическия комитет на ПАЧИС

Целта на България е до 2020 г. да направи качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. Това подчерта ръководителят на българската делегация в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) Петър Кънев по време на 49-ото заседание на Икономическия комитет на ПАЧИС в Тирана, Албания. Темата на форума е „Развитие на националната система за иновации в страните-членки на ПАЧИС”.
България, като част от ЕС, е изправена пред сериозни икономически предизвикателства, които изискват осъществяването на амбициозна икономическа политика, подчерта пред участниците в заседанието Петър Кънев. Той отбеляза, че България е заявила своята визия за промяна в политиката и преодоляване на съществуващите социално-икономически предизвикателства чрез Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Тя цели справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията – намаляване на напускащите страната високообразовани млади хора, привличане на успешно реализиралите се българи и стимулиране на младежкото предприемачество, както и за осигуряване на устойчиво развитие, развитие на интелектуалния капитал и подобряване на здравето на нацията.
Определени са четири тематични области, като са конкретизирани определени продуктови и технологични ниши, услуги и производства, които България трябва да развива, посочи Петър Кънев. Това са информационните и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрии за здравословен живот и биотехнологии  и нови технологии в креативни и рекреативни индустрии, уточни той.
В началото на изказването си ръководителят на българската делегация в ПАЧИС Петър Кънев благодари на албанските парламентаристи за приемането на Закона за малцинствата, който юридически регламентира статута на албанските граждани с българско самосъзнание и признаването им за малцинство.
В ПАЧИС членуват 12 страни – Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Сърбия и Черна гора, Турция и Украйна.

Source: Новини на Народно събрание