Заместник-председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с германския депутат Геро Щорйохан, който е в България за избор на български практиканти в германския парламент

България ще изведе евроинтеграцията на страните от Западните Балкани като приоритет за ЕС
17.10.2017
По време на Българското председателство на ЕС балканските въпроси ще получат добра проекция, която ще бъде видна и за Европа, е мнението на председателите на парламентите на България и Гърция
19.10.2017

Заместник-председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с германския депутат Геро Щорйохан, който е в България за избор на български практиканти в германския парламент

Заместник-председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с германския депутат Геро Щорйохан, който е в България за избор на български практиканти в Германския Бундестаг. В разговора участваха председателят и заместник-председателят на Групата за приятелство България – Германия Даниела Малешкова и Ерол Мехмед.
Заместник-председателят на парламента Цвета Караянчева отбеляза, че приятелството между България и Германия е изключително важно за страната ни и подчерта, че България високо цени оказваната от Германия помощ в различни сфери. Тя определи програмата „Международна парламентарна практика” като особено ценна, защото допринася за активното участие на младите хора в парламентарните проекти, както и за успешната им професионална реализация.
Геро Щорйохан отбеляза, че в програмата „Международна парламентарна практика” от 1986 г. досега са участвали повече от 2400 млади хора от различни страни. Те са имали възможност да се запознаят с работата на германския парламент и да участват активно в нея. При подбора на практиканти за Бундестага бях  впечатлен, че те имат добра езикова подготовка, но се наблюдават празноти в познанията им по политическите теми, коментира Геро Щорйохан. Той уточни, че са били избрани четирима българи, които през следващата година ще се запознаят с дейността на германския парламент.
Цвета Караянчева отбеляза, че нивото на езикова компетентност по немски език на българските младежи не я изненадва, защото той е на второ място по желание за изучаване на чужд език в българската образователна система. Тя посочи, че от 1999 г. в българската законодателна институция също има студентска програма, която от 2007 г. е част от административната структура на Народното събрание.
Председателят на Групата за приятелство България – Германия Даниела Малешкова подчерта важността на програмата „Международна парламентарна практика” за обмена на политически опит между двете държави. Тя се ангажира да бъде потърсена информация за реализацията на участвалите в нея студенти след приключване на практиката.
На срещата бяха обсъдени възможностите за развитие и популяризиране на програмата „Международна парламентарна практика”, както и въпроси, свързани с двустранните отношения в областите на инфраструктурата, транспорта и икономиката.

Source: Новини на Народно събрание