Председателят на парламента Димитър Главчев подписа Споразумение за сътрудничество между 44-тото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България

България е една от страните-членки на Европейския съюз, които се справят най-успешно с усвояването на европейските фондове
12.10.2017
Народното събрание прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
17.10.2017

Председателят на парламента Димитър Главчев подписа Споразумение за сътрудничество между 44-тото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България

Председателят на парламента Димитър Главчев подписа Споразумение за сътрудничество между 44-тото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България. Церемонията се състоя по време на 12-тата годишна среща на местните власти, която се провежда в курортен комплекс „Албена”. Димитър Главчев поздрави участниците във форума по време на пленарната сесия „Партньорства между властите – ключ към успешното развитие”.

При изпълнението на споразумението бих искал да видя още по-активно включване на дневния ред на общините в законодателния процес, защото местното самоуправление е пространство за изграждане на доверие и развитие на демокрацията, заяви председателят на Народното събрание. Диалогът с НСОРБ е сред приоритетите на 44-тия парламент, подчерта той и изрази увереност, че Народното събрание и сдружението заедно трябва да работят за един нов, усъвършенстван и резултатен модел на взаимодействие на местната и законодателната власт в интерес на просперитета на страната и всички граждани.

Споразумението предвижда периодични съвместни дискусионни срещи в Народното събрание по теми, приоритетни за общините и по важни за тях законодателни инициативи. Провеждане на съвместни заседания между постоянните комисии на НС и НСОРБ и участие на народни представители в заседания на постоянните комисии на НСОРБ при обсъждане на проекти за промени в закони, също са регламентирани в документа.

Народното събрание и НСОРБ ще работят за подобрено взаимодействие на постоянните парламентарни комисии при обсъждане на законопроекти, имащи отношение към дейността на местните власти. Това ще се постигне чрез своевременно информиране на НСОРБ за законодателни инициативи от народни представители, доклади на постоянните комисии, становища на народни представители и трети страни и активно участие на представители на общините в дейността на комисиите на Народното събрание. Предвижда се сдружението да подпомага парламентарните комисии и отделните народни представители в изготвянето на предварителни и последващи оценки на въздействието на проекти, касаещи местните власти, както и да извършва проучване сред общините по искане от комисиите.

В споразумението е записано, че ще бъдат развити и прилагани форми за постоянен диалог на народните представители с кметовете и общинските съветници в избирателните им райони.

В 12-тата годишна среща на местните власти, организирана от НСОРБ, участваха повече от 500 кметове, председатели на общински съвети и експерти от повече от 150 общини. В сесията, посветена на партньорствата между властите, пред тях говори и вицепремиерът Томислав Дончев.

Source: Новини на Народно събрание