Свидетелството за съдимост остава в миналото

Инспекторатите – вън от проверките на търговските дружества
31.08.2017
БСП с „младежки чек за култура”
21.11.2017

Свидетелството за съдимост остава в миналото

Това ще се случи, ако Народното събрание приеме внесения от правителството проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

След „морето” от приказки и обещания по темата, това вече е реална стъпка, която в една или в друга степен ще облекчи всеки гражданин.

С проекта Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се допълва само с един, но много важен текст:

„Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдебния статус на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган”.

Какво означава това?

Това означава например, че при постъпване на работа или заемане на длъжност, гражданинът няма да прилага удостоверение за съдимост, издадено от съответния районен съд по местоживеене. Същото ще се проверява служебно по електронен път от съответния държавен регистър. Разбира се, ако съществува необходимата свързаност.

По този начин гражданинът вече няма да е „куриер на държавата”, който пренася хартиеното удостоверение от едно гише на друго, като даже си плаща за това. Заинтересованите ще могат с едно кликване на мишката, да получават желаната информация.

Безспорно това е една реална стъпка за ограничаване на административната тежест, която ще спести време, а и средства на данъкоплатците.

Вече няма да се депозира молба за административната услуга, няма да се плаща такса, няма да се чака за издаване на сведетелството.

От друга страна държавния бюджет ще се лиши от сума в размер на 3 863 340 лева – постъпления от издадените през 2016 г. свидетелства за съдимост на хартия /таксата е в размер от 5 лева/.

За да се приложи нововъведението, е необходима промяната на 69 кодекси и закони.