Евгени Будинов и Иван Вълков от ГЕРБ положиха клетва като народни представители

Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова и Бойко Атанасов положиха клетва пред Народното събрание
11.10.2017
Председателят на парламента Димитър Главчев подписа Споразумение за сътрудничество между 44-тото Народно събрание и Националното сдружение на общините в Република България
15.10.2017

Евгени Будинов и Иван Вълков от ГЕРБ положиха клетва като народни представители

В началото на пленарното заседание на 13 октомври 2017 г. Евгени Будинов и Иван Вълков положиха клетва като народни представители. Двамата бяха обявени за избрани за народни представители от ГЕРБ след като Антон Тодоров подаде оставка и Диана Йорданова беше избрана за заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт. Те предвиждат въвеждане на допълнително материално стимулиране за магистратите в специализираните прокуратури и съдилища, в следствения отдел на специализираната прокуратура, както и за служителите в тези структури. Предлага се тези средства да бъдат давани всяко тримесечие като размерът им ще се определя по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите. Допълнителното материално стимулиране не може да бъде повече от шест основни месечни възнаграждения годишно, е записано в измененията.
Законопроектът предвижда разпределението на свободните щатни длъжности за първоначално назначаване в съдебната власт да се извършва по решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет за органи от съответното ниво, които не са могли да усвоят свободните си бройки по другите предвидени конкурсни процедури.
Народното събрание реши да заседава извънредно във вторник, 17 октомври 2017 г. от 14.00 часа. Тогава народните представители ще обсъдят на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс.

Source: Новини на Народно събрание