Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова и Бойко Атанасов положиха клетва пред Народното събрание

Парламентарна делегация, водена от Джема Грозданова, участва в редовната сесия на ПАСЕ в Страсбург
10.10.2017
Евгени Будинов и Иван Вълков от ГЕРБ положиха клетва като народни представители
12.10.2017

Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова и Бойко Атанасов положиха клетва пред Народното събрание

Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова и Бойко Атанасов положиха клетва пред Народното събрание. Вчера двамата бяха избрани от парламента съответно за ръководители на управление „Осигурителен надзор“ и „Надзор на инвестиционната дейност“ на комисията.
Единодушно със 141 гласа „за“ парламентът прие на първо четене промени в Закона за интеграция на хората с увреждания. В мотивите си вносителят – Министерският съвет отбелязва, че основната цел на измененията е да бъде намалена административната тежест за хората с увреждания. Промените ще имат положителен ефект върху около 530 000 лица с увреждания, обясни заместник-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова. По думите й измененията ще оптимизират работата и ще повишат качеството на социалните услуги.
В нови сгради, в които предстои извършването на основен ремонт, ще бъде задължително изграждането на физическа инфраструктура, подготвена за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Това предвижда приетият на първо четене от Народното събрание законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Проектът, внесен от ПГ „Обединени патриоти”, регламентира отпадане на изискването за подробни устройствени планове, когато трасето на физическата инфраструктура за тези мрежи попада в обхвата на съществуващ път и в сервитутите на газопроводи, електропроводи, канализационни мрежи и железопътни линии или други съществуващи мрежи.
Измененията предвиждат задължение на мрежовите оператори да предоставят достъп и да осигуряват ползване на съществуващите инфраструктури при предварително обявени условия, уредени с писмен договор с оператора на електронна съобщителна мрежа.

Source: Новини на Народно събрание