Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис

Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс
06.10.2017
Заместник-председателите на Комисията за финансов надзор Диана Йорданова и Бойко Атанасов положиха клетва пред Народното събрание
11.10.2017

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис. Беше променено и името на закона, който вече е Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Промените основно са свързани с въвеждането на изисквания по европейски регламент, който предвижда устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и на квалифицирани електронни печати да подлежат на сертифициране. Националният орган по акредитация – Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация“, ще определя сертифициращите организации.

Комисията за регулиране на съобщенията ще е националният надзорен орган, който ще осъществява правомощията по регламента. КРС ще може да предоставя и да отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги.

Source: Новини на Народно събрание