Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс

Гражданският процесуален кодекс е ключов инструмент за провеждане на съдебната реформа, заяви председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов при откриването на конференция, посветена на гражданския процес
05.10.2017
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронния документ и електронния подпис
10.10.2017

Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс

Очаква се до края на октомври Народното събрание да приеме на второ четене измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Това съобщи председателят на парламентарната Комисия по правни въпроси Данаил Кирилов в края на двудневната научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”. Форумът е организиран от Висшия адвокатски съвет и е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси.
Голяма част от обсъжданите в Народното събрание изменения в ГПК срещнаха подкрепа от участниците в дискусията, а по останалите бяха изразени обосновани становища, които ще бъдат взети под внимание при обсъждането на измененията на второ четене в комисията, както и в пленарна зала, посочи Данаил Кирилов. Той подчерта, че организирането на конференцията е една от първите стъпки, която прави 44-тото Народно събрание в посока разширяване на правния диалог не само в областта на публичното обсъждане, но и на специалните научно-практически изследвания. Това е принцип, който Комисията по правни въпроси и ръководството на парламента ще се стремят да утвърждават в работата си, добави Данаил Кирилов.
В изминалите два дни се състоя изключително успешна, конструктивна и градивна конференция в отрасъла на гражданско-процесуалната наука, коментира Данаил Кирилов. На нея беше направен сериозен анализ на проблемите в 10-годишното прилагане на действащия ГПК и се очертаха възможните решения, отбеляза той. Част от тях са свързани с приетите на първо четене от Народното събрание четири законопроекта за промени в кодекса, а друга – са в посока на следващи принципни изменения в отделни производства и в кодекса като цяло, уточни председателят на парламентарната правна комисия.
На конференцията бяха представени много добре подготвени доклади по различните проблеми, насочени в дълбочина и детайли, и стремящи се да достигнат до ефективни решения, коментира Данаил Кирилов. Той изрази благодарност към организаторите и отбеляза огромната заслуга на участниците от научната общност, от съдилищата и от Висшия адвокатски съвет. Конференцията ще завърши с публикуване на документ с предложенията, докладите и стенограма от дебатите, добави председателят на Комисията по правни въпроси.
През втория ден участниците в конференцията дискутираха по обезпечителното, заповедното, изпълнителното и други производства. Преподавателят в СУ „Свети Климент Охридски” адвокат Силвия Спасова представи доклад за обезпечителното производство, съдията в Софийския районен съд Албена Ботева и съдията в Софийския градски съд Петър Теодосиев – за заповедното производство, съдията във Върховния касационен съд Борислав Белазелков – за изпълнителното производство. За производствата по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз изложение направи преподавателят в Софийския университет доц. д-р Боряна Мусева.

Source: Новини на Народно събрание