Министерството на отбраната да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски, предлага Народното събрание с приетия доклад на временната комисия, ангажирана с проучване на процедурата за закупуване на целеви бойни изтребители

Народното събрание беше домакин на дискусия на тема „Децата, държавният бюджет и дългосрочното инвестиране в човешкия капитал на нацията“. Форумът беше организиран от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
03.10.2017
Парламентът прие на първо четене нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, внесен от Министерския съвет
05.10.2017

Министерството на отбраната да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски, предлага Народното събрание с приетия доклад на временната комисия, ангажирана с проучване на процедурата за закупуване на целеви бойни изтребители

Парламентът прие доклада на временната комисия, ангажирана с проучване на процедурата за закупуване на целеви бойни изтребители. Той предвижда министерството на отбраната да върне процедурата по избор на нов боен самолет на по-ранен етап и да ревизира допуснатите пропуски. Проектът за решение по доклада беше подкрепен от 126 народни представители, 59 гласуваха „против” и 4 с „въздържал се”.

След съгласуване с Министерството на финансите, се предвижда Министерството на отбраната да внесе в Министерски съвет и в Народното събрание промяна на вече приетия от законодателната институция Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет”. Изменението трябва да включва нова финансова рамка на плащането, с което да се обезпечи реализацията на приоритетите по превъоръжаването на Българската армия.

Депутатите предлагат още да се актуализират основните варианти за реализация на проекта на базата на офертите, постъпили след изпратеното през декември 2016 г. искане за предложение, включително и за новопроизведени самолети. Вариантите следва да бъдат внесени в парламента заедно с новата финансова рамка.

В приетия доклад се отбелязва, че в края на месец февруари е постъпила оферта за нов самолет за нуждите на българските военновъздушни сили, която е отговаряла на утвърдената финансова рамка за проекта. Предложението обаче не е било разгледано.

Народното събрание одобри още Годишния доклад за националната сигурност на Република България през 2016 г. „За” приемането му гласуваха 104 народни представители, а 96 бяха „против”. В доклада, който съдържа оценка за рисковете и заплахите за сигурността, се акцентира върху извода, че спрямо 2015 г. общата престъпност намалява, като броят на разкритите престъпления расте.

Source: Новини на Народно събрание