Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Народни представители от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения разговаряха с делегация от Комисията по транспорт и туризъм на Европейския парламент
19.09.2017
С обявяването на Независимостта българският народ възвръща своето национално достойнство и чест, заяви председателят на парламента Димитър Главчев на тържествената заря-проверка във Велико Търново, посветена на 109-тата годишнина от обявяването на Независимостта
21.09.2017

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Полицейските органи на Главна дирекция „Гранична полиция“ ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност, на територията на цялата страна, предвижда законопроектът. Промените в Закона за МВР са предложени от Министерски съвет и бяха одобрени на първо четене от 98 депутати, 48 бяха „против” и 17 се въздържаха.

Според вносителите мерките се налагат вследствие на засиления миграционен натиск, който поражда различни казуси. Предвижда се още полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание закона за чужденците.

С направените промени се въвежда и понятието „е Call” в съответствие с националното и европейско законодателство. Това е спешно повикване на номер 112 от превозно средство, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

В рамките на плернарното си заседание народните представители приеха на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които се инкриминира незаконният добив на подземни богатства на територията на страната.

Парламентът гласува на първо четене и нов Закон за частната охранителна дейност, внесен от Министерския съвет. От общо гласували 124 депутати,  91 бяха „за”, 10 – „против”, а 23 се въздържаха. Като основни мотиви за новия законопроект са посочени променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на България в ЕС, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото.

Народните представители обсъдиха още доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. и отхвърлиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация.

Source: Новини на Народно събрание