Парламентът избра членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Народното събрание избра Ивайло Иванов за управител на Националния осигурителен институт
18.09.2017
Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
20.09.2017

Парламентът избра членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Парламентът избра членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. В съдийската колегия бяха избрани Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Даниела Маринова-Марчева, Боян Магдалинчев, Боян Новански и Стефан Гроздев.

В прокурорската колегия бяха избрани петима членове – Светлана Бошнакова, Гергана Мутафова, Калина Чапкънова-Кючукова, Пламена Апостолова и Йордан Стоев.

Кандидатите за ВСС от квотата на парламента бяха общо 18. Съгласно Конституцията 11 от членовете на ВСС се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Номинираните трябва да са юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко 15 години юридически стаж.

Source: Новини на Народно събрание