Народното събрание избра Ивайло Иванов за управител на Националния осигурителен институт

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев и народни представители присъстваха на откриването на нова сграда на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура
17.09.2017
Парламентът избра членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
19.09.2017

Народното събрание избра Ивайло Иванов за управител на Националния осигурителен институт

Народното събрание избра Ивайло Иванов за управител на Националния осигурителен институт. В гласуването участваха 184 народни представители, от които 183 бяха „за“, а един се въздържа. Мандатът на Иванов ще е 4 години.

В доклада на Комисия по труда, социалната и демографската политика се посочва, че Ивайло Иванов е завършил висше икономическо образование във ВФСИ „Димитър Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси и кредит“ през 1993 г. и висше юридическо образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград през 2008 г. Бил е заместник изпълнителен директор и изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане. От юни 2016 г. е заместник-министър на труда и социалната политика.

Сред основните му цели ще бъдат разкриване на нови и усъвършенстване на съществуващи услуги, изграждане на ефективни взаимоотношения с партньорите, развитие на човешките ресурси, ефективно управление на финансите, постигане на висока информационна сигурност.

Source: Новини на Народно събрание