Парламентаристите трябва да участват активно в дебата за сигурността на Европа, както на национално ниво така и на ниво Европейски съюз, е общото мнение на участниците в конференцията по обща външна политика и политика за сигурност и отбрана в Талин

Комисията по правни въпроси изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
06.09.2017
България ще продължи да подкрепя Грузия в усилията, които тя полага за присъединяване към ЕС и НАТО, заяви Джема Грозданова на среща с грузинския министър по въпросите на евроатлантическата интеграция Виктор Долидзе
10.09.2017

Парламентаристите трябва да участват активно в дебата за сигурността на Европа, както на национално ниво така и на ниво Европейски съюз, е общото мнение на участниците в конференцията по обща външна политика и политика за сигурност и отбрана в Талин

Парламентаристите трябва да участват активно в дебата за сигурността на Европа, както на национално ниво така и на ниво Европейски съюз. Това е общото мнение на участниците в интерпарламентарната конференция по Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в Талин, Естония. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание Джема Грозданова, участва във форума – част от парламентарното измерение на естонското председателството на Съвета на Европейския съюз.
Основно предизвикателство пред страните-членки на ЕС остава постигане на единство по въпросите на външната политика, беше отбелязано на форума. Въпреки това беше подчертано, че в Съюза се наблюдава по-голяма готовност за съвместни действия по отношение на отбранителните политики. Динамиката на световната политика и нестихващите предизвикателства на регионално ниво определят основните приоритети и задължения на ЕС – да опази и защити своите основополагащи ценности, единодушни бяха парламентаристите.
Целта на Европа в момента е да отстои принципите си, да бъде икономически силна и да акцентира върху следващия етап от интеграцията – в сферата на отбраната, подчерта председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова. По думите й глобална стабилност ще се постигне чрез процеса на присъединяване към Европа. Да подпомогне държавите от Западните Балкани в този процес, както и да го ускори, е основната задача на българското председателство на Съвета на ЕС, заяви Джема Грозданова. България работи за присъединяване към ERM II, което дава стабилност и сигурност и е въпрос на политическо решение, добави тя.
На форума, в който се включи и президента на Естония Керсти Калюлайд, основен акцент беше поставен върху икономическите и социалните измерения на стабилността в Европа. Беше подчертана и необходимостта от задълбочена дискусия за бъдещето на ЕС, както и за оптимизиране на европейските структури, регулиращи политиките на ЕС. Беше обсъдена и ролята на националните правителства и взаимодействието им с европейските институции в процеса на засилване на ролята на Европа на глобалната сцена. Отбелязан беше приносът и ролята на Европа за глобален мир и сигурност.
В рамките на дискусията върховният представител на ЕС по външна политика и политика за сигурност Федерика Могерини подчерта необходимостта от силна обща външна политика и обща отбранителна визия, за да може Европа да реагира ефективно на глобалните предизвикателства.
В българската делегация, участваща в интерпарламентарната конференция по Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), са и председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание Константин Попов, заместник-председателят на комисията Николай Цонков и членовете на Комисията по външна политика Имрен Мехмедова и Георги Михайлов.
На втория ден от конференцията парламентаристите ще обсъдят перспективата за разширяването на ЕС към Западните Балкани, ситуацията в Северна Корея, отношенията между ЕС и Русия. Ще бъде обсъдено постигнатото от ЕС в областта на отбраната и следващите стъпки за укрепване на Общата политика за сигурност и отбрана.
В заключителната сесия председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова ще представи основните теми на конференцията по Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС) и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) , която ще бъде организирана в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. Форумът ще се проведе от 8 до 10 февруари 2018 г. в София.

Source: Новини на Народно събрание